Henkilöasiakkaidet veroasiat siirtyvät OmaVero-palveluun marraskuussa 2018

Kategoriat Verotus

OmaVero on Verohallinnon palvelu, johon henkilöasiakkaidet veroasiat siirretään vaiheittain. Tässä blogissa käsitellään muutokset henkilöasiakkaiden näkökulmasta. Yrittäjille olemme tehneet erillisen blogikirjoituksen, Verohallinnon OmaVero-palvelu – 11 vinkkiä yrittäjille.

Jo nyt OmaVerossa voi ilmoittaa tilinumeron, ilmoittaa ja maksaa lahjaveron sekä mm. tilata verovelkatodistuksen. Kuitenkin ensimmäinen muutos suurelle massalle näkyy marraskuussa 2018. Marraskuusta alkaen verokortti haetaan OmaVero-palvelusta entisen Verokortti verkossa -palvelun sijaan. Verokortti verkossa -palvelu sulkeutuu 30.10. klo 0.00. 30.10.-1.11.2018 verokortin saa vain palvelunumerosta (029 497 000) tai verotoimistosta. 2.11-8.11 verokorttia ei saa mistään. Verokortin voi tehdä taas 9.11. alkaen, kun OmaVero-palvelu avautuu.

OmaVerosta tilattu verokortti on hieman erilainen kuin tähän asti on totuttu sekä ulkonäöltään että teknisesti. Freelanceverokortteja ja sivutuloverokortteja ei saa enää tilattua ja verokortin tiedot on aseteltu uudella verokortilla eri tavalla. Mikäli verokorttiisi ei tarvitse tehdä muutoksia, vuoden 2018 verokortti on voimassa tammikuun 2019 loppuun asti. OmaVeroon pääset kirjautumaan täällä.

Helmikuussa 2019 otetaan uudet verokortit käyttöön. Verokortissa on jatkossa koko vuodelle yksi tuloraja eli nykyinen portaikkoverokortti kumulatiivisella laskennalla (Verokortti A) poistuu. Tämän lisäksi poistuu jo kertaalleen mainitut freelanceverokortit ja sivutuloverokortit. Verovelvollisen on siten entistä tärkeämpää seurata tuloja vuoden aikana. Tämä korostuu etenkin silloin, kun verovelvollisella on useita työnantajia. Jos näyttää siltä, että tuloraja ylittyy, muutosverokortti pitää toimittaa kaikille työnantajille. Vuoden 2019 verokortteihin voi tehdä muutoksia OmaVerossa joulukuun puolivälistä lähtien.

Myös yksityishenkilöiden veroilmoitus muuttuu ensi vuonna. Esitäytetyssä veroilmoituksessa on samat tiedot kuin aiemmin, mutta ulkonäkö on erilainen ja tarvittavat korjaukset pitää tehdä jatkossa OmaVero-palvelussa. Ilmoitus on OmaVerossa ensimmäisen kerran ensi vuoden huhtikuussa. Veroilmoituksen muutokset voi jatkossakin hoitaa paperilla, mutta muutokset on tehtävä erillisille lomakkeille eikä enää suoraan esitäytettyyn veroilmoitukseen. Verohallinto kannustaa ihmisiä tekemään muutokset OmaVero-palvelussa, sillä lomakkeet ja palautuskuori on hankittava itse.

Veronpalautuksen ja jäännösveron maksupäivät muuttuvat uudistuksen myötä. Palautukset tulevat elokuun ja joulukuun välisenä aikana ja jäännösverot erääntyvät elokuun ja helmikuun välisenä aikana. Ajoitukseen vaikuttavat veroilmoitukseen tehdyt muutokset sekä verotuksen päättymispäivä. Jatkossa veronpalautusta ei voi enää käyttää puolison hyväksi.

Uutta on myös, että voit valtuuttaa toisen henkilön tai yrityksen esimerkiksi laatimaan puolestasi henkilökohtaisen veroilmoituksen OmaVero-palvelussa. Valtuuttaminen tapahtuu Suomi.fi-palvelussa. Me Valjaalla olemme mm. laatineet muutamille asiakkaillemme vuosittain veroilmoituksia sijoitusasuntojen vuokratuloista ja jatkossa tämä onnistuu helpommin edellä mainitun valtuutuksen avullla.