Yrittäjän työterveyshuolto

Kategoriat Yleinen

Yrittäjä – huolehdithan myös omasta hyvinvoinnistasi!

Vaikka yhä useammat nykyihmiset saattavatkin olla naimisissa työnsä kanssa, on yrittäjä sitä todella! Työstä tulee usein yrittäjän elämän keskeinen sisältö ja monesti saattaa käydä niin, että oma hyvinvointi ja ja siitä huolehtiminen jää “tärkeämpien” asioiden varjoon. Terveyden pettämiseen havahdutaan usein vasta silloin, kun tilanne on jo vakava ja uhkaa paitsi yrittäjän terveyttä, mutta myös yritystoimintaa. Yrittäjän tulisi kuitenkin muistaa, että hän on monesti yrityksensä tärkein voimavara, jota ei helposti korvata.

Yrittäjä tekee valitettavan usein myös töitä sairaana ollessaan – eihän ole varaa jäädä kotiin sairastamaan. Siksi sairauksien ennaltaehkäiseminen ja työterveyshuollon järjestäminen myös yrittäjälle on tärkeä asia, vaikkei siihen lakisääteistä velvollisuutta olekaan. Koska yrittäjän työterveyden järjestäminen on vapaaehtoista, jää tämä asia usein hoitamatta. Hinta tuntuu korkealta, palvelun ei koeta hyödyttävän tai ylipäätään tieto työterveyshuollosta on vajavaista. Monet yrittäjät ajattelevat, että hakeutuvat lääkäriin sitten kun sen aika on. MUTTA. Työterveyshuolto on paljon muutakin, kuin sairauden hoitamista. Ennen kaikkea se on nimenomaan sairauksien ja työtapaturmien ennaltaehkäisyä! Pitkä sairasloma kustantaa yrittäjälle todennäköisesti enemmän, kuin sen mahdollinen ennaltaehkäisy.

Miten järjestän itselleni työterveyshuollon?

Yrittäjä voi järjestää oman työterveyshuoltonsa eri tavoin. Joko osana muun henkilöstön työterveyshuoltoa, kunnallisessa terveyskeskuksessa, yksityisessä laitoksessa tai työterveyshuollon ammattilaisen tuottamana. Lähtökohtaisesti yrittäjän työterveyshuolto on yleislääkäritasoista, mutta myöskin työterveyslääkärin aiheellisiksi arvioimat erikoislääkärikonsultaatiot kuuluvat työterveyshuollon piiriin.

Yrittäjänä sinun kannattaa analysoida omia työolosuhteitasi sekä terveydentilaasi ennen kuin otat yhteyttä työterveyshuoltoon. Kun olet tilanteestasi kartalla, on sinun helpompi miettiä ja suunnitella yhdessä työterveyden ammattilaisen kanssa juuri sinun tarpeisiisi sopivan laajuinen työterveyshuolto. Kun palveluntuottaja on valittu, laativat yrittäjä ja työterveyshuolto vuosittain arvioitavan toimintasuunnitelman, jossa myös määritellään työterveyshuollon sisältö. Palvelusta tehdään luonnollisesti myös sopimus yrittäjän ja palveluntuottajan välille. Huomioi, että asiointisi työterveydessä tulee tapahtuma työterveyshuoltosopimuksen piirissä

Korvaukset yrittäjän työterveyshuollosta

Kansaneläkelaitos korvaa yrittäjälle työterveyshuollon tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset sairausvakuutuslain säännösten mukaisesti. Menettelytapa korvausten maksamiseen vaihtelee kuitenkin sen mukaan, millä tavoin olet työterveyshuollon palvelusi järjestänyt. Mikäli työterveyspalvelusi hoidetaan kunnallisessa terveyskeskuksessa, vähentää terveyskeskus Kelan korvauksen osuuden suoraan maksettavasta laskustasi, jolloin sinun ei erikseen tarvitse hakea korvausta. Mikäli palveluntarjoajasi on yksityinen laitos tai terveydenhuollon ammattihenkilö, maksaa yrittäjä tai hänen omistamansa yritys koko laskun palveluntuottajalle ja hakee jälkikäteen itselleen korvauksen Kelalta. Tässä tapauksessa korvaus todella maksetaan yrittäjälle, vaikka palvelun olisi maksanutkin hänen omistamansa yritys. Jos taas palveluksessasi on työntekijöitä, voit vaihtoehtoisesti hakea omasta työterveyshuollostasi aiheutuneista kustannuksista korvauksia samalla hakemuksella, jolla haet korvauksia työntekijöille järjestetystä työterveyshuollosta.

Yrittäjän työterveyden korvausluokkia on 2:

  • Korvausluokka I sisältää ehkäisevän työterveyshuollon kustannukset
  • Korvausluokka II sisältää yleislääkäritasoisen sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon kustannukset

Kela vahvistaa joka vuosi kummallekin korvausluokalle yrittäjäkohtaisen kustannusten laskennallisen enimmäismäärän, jotta se vastaa yleistä kustannuskehitystä. Vuoden 2020 loppuun saakka Kansaneläkelaitos korvaa molempien korvausluokkien osalta 50 % hyväksytyistä tarpeellisista ja kohtuullisista kustannuksista, kun korvaamisen perusedellytykset täyttyvät ja palvelua on toteutettu hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti. Tosin ennaltaehkäisevän työterveyshuollon kustannuksista voidaan korvata 60 %, mikäli yrittäjä ja työterveyshuolto ovat yhdessä sopineet työkyvyn hallinnasta, seurannasta ja varhaisesta tuesta sekä työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa on kuvattu niin yrittäjän kuin työterveyshuollon vastuu ja tehtävät. Vuoden 2021 alusta alkaen ehkäisevän työterveyshuollon korvaus on 60 % ja sairaanhoidon 50 % hyväksytyistä tarpeellisista ja kohtuullisista kustannuksista, kun korvaamisen perusedellytykset täyttyvät ja palvelua on toteutettu hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti.

Kela ei korvaa enimmäismäärän ylittäviä kustannuksia, jotka vahvistetaan vuosittain. Vuoden 2021 enimmäismäärät voit tarkistaa Kelan verkkosivuilta.

Lisäksi voit vähentää työterveyshuollosta aiheutuneita kustannuksia verotuksessa siltä osin, kuin ne kuuluvat Kelan korvaamaan työterveyshuollon piiriin. Tosin vain siltä osin, jota Kela ei ole korvannut. Vähennyksen edellytyksenä on, että työskentelet yrityksessä ja samat palvelut ovat käytössä myös työntekijöillesi. Työterveyshuollon kustannusten vähentäminen ei kuitenkaan edellytä, että yrityksessä tuli työskennellä yrittäjän lisäksi muita työntekijöitä. Yrittäjän työterveyshuollon kustannusten verotuksesta voit lukea tarkemmin Verohallinnon sivuilta!