Työterveyshuollon järjestäminen – vapaaehtoista vai ei?

Oletko pohtinut henkilöstön työterveyshuollon järjestämistä? Helpotan asiaa sen verran, että sen järjestämistä sinun ei tarvitse pohtia, sillä työterveydenhuollon järjestäminen on lakisääteistä, vaikka palveluksessasi olisi vain yksi työntekijä. Yrittäjän työterveyshuollon järjestäminen on vapaaehtoista, mutta palkkaa saaville työntekijöille se on järjestettävä aina!

Sitä, kuinka laajat palvelut haluat työntekijöillesi tarjota, voit kylläkin pohtia. Kuten myös tulevaa palveluntarjoajaa. Työterveyshuolto pyrkii edistämään turvallista työympäristöä ja tukemaan työntekijöiden työkykyä koko työuran ajan sekä pyrkii ennaltaehkäisemään työntekijöiden sairauksia sekä työtapaturmia. 

Työterveyshuolto kuuluu kaikille

Työterveyshuollon järjestämistä edellytetään laissa, mutta voit itse päättää tarjota työntekijöillesi lakisääteistä työterveyshuoltoa laajemmat palvelut. Työterveyshuollon piiriin kuuluvat kaikki työntekijät, joita työturvallisuuslaki koskee kuuluen siten myös esimerkiksi osa-aikaisille työntekijöille. Kuinka laajan terveydenhuollon haluat työntekijöillesi tarjota, on vain sinusta itsestäsi kiinni, mutta vähintään lakisääteinen työterveyshuolto sinun on järjestettävä, vaikka sinulla olisi palkkalistoillasi vain yksi työntekijä. Työterveyshuollon sopimuksen tulee olla samantasoinen koko henkilöstölle eli kaikilla tulee olla saatavilla samat palvelut.

Lakisääteinen työterveyshuolto sisältää

  • työpaikan terveysriskeihin perustuvat terveystarkastukset
  • työpaikan terveysvaarojen selvittämisen työpaikkaselvityksen avulla
  • toimenpide-ehdotukset työolojen parantamiseksi ja työkyvyn edistämiseksi
  • neuvonnan ja ohjauksen sekä tietojen antamisen työolojen kehittämisestä ja työntekijöiden terveydestä
  • työkykyä ylläpitävään toimintaan osallistumisen
  • työkyvyn heiketessä työntekijän terveyden seuraamisen, työssä selviytymisen edistämisen, kuntoutusneuvonnan ja kuntoutukseen ohjaamisen
  • työpaikan ensiapuvalmiuden ohjauksen

Terve ja hyvinvoiva työntekijä on yrittäjän etu!

Lakisääteinen työterveyshuolto on melko suppea ja moni työnantaja päätyykin järjestämään lakisääteistä työterveyshuoltoa laajemmat palvelut työntekijöilleen. Terve ja hyvinvoiva työntekijä on myös yrittäjän etu! Halutessasi siis voit järjestää työterveyshuollon yhteydessä yleislääkäritasoisen sairaanhoidon palvelut.

Niin kauan, kuin tarjoamasi työterveyshuolto on tavanomaista ja kohtuullista, se on työntekijälle verovapaa etu. Sama koskee myös sairauskuluvakuutusta, mikäli olet sellaisen halukas työntekijöillesi tarjoamaan! 

Palkitsemalla ja henkilöstöetuja järjestämällä voit viestiä työntekijöillesi välittäväsi heistä ja pitäväsi heitä arvossa. Palkka on toki luontainen palkitsemisen keino, mutta oletko koskaan pohtinut muita etuja? Esimerkiksi järjestämällä lakisääteistä työterveyshuoltoa laajemmat palvelut työntekijöillesi viestit arvostavasi työntekijöitäsi ja haluavasi pitää heistä huolta. Terve ja hyvinvoiva työntekijä on myös työnantajan etu!

Sairauskuluvakuutukset työntekijöille?

Voit täydentää työterveyshuoltoa tarjoamalla henkilöstöllesi vapaaehtoisen sairauskuluvakuutuksen, jonka perusteella henkilöstö on oikeutettu vähimmäistasoa laajempaan terveyden- ja sairaanhoitoon. Jotta sairauskuluvakuutus on työntekijälle verovapaa, tulee tiettyjen edellytysten täyttyä; Sairauskuluvakuutuksen tulee olla työnantajan ottama ja koskea koko henkilöstöä eikä sillä voi korvata palkanmaksua. Verovapaasti tarjottavan vakuutusmaksun vuosisumma voi olla noin 400 €.

Miten järjestän työterveyshuollon?

Työterveyshuolto-palveluja tarjoavat monet eri tahot. Voi hankkia työterveyspalvelut

  • Terveyskeskuksesta/kunnallisesta liikelaitokselta
  • Yksityiseltä työterveyshuollon palveluntuottajalta
  • Yhdessä toisten työnantajien kanssa ylläpidetyltä yhteiseltä työterveysasemalta

Työnantajan ominaisuudessa teet valitsemasi palveluntuottajan kanssa kirjallisen sopimuksen työterveyshuollosta, joka tulee olla myös työntekijöiden nähtävillä. Sopimuksesta tulee käydä ilmi sovitut työterveyshuollon yleiset järjestelyt, kuten alihankkijat, sijainti, aukioloajat ja niin edelleen. Tämän lisäksi sopimuksessa tulee kuvata sekä palveluiden sisältö että palveluiden laajuus. Sopimus tulee myös tarkastaa ja päivittää aina, mikäli olosuhteet merkittävästi muuttuvat.

Sopimuksen lisäksi sinulla tulee olla myös kirjallinen työterveyshuollon toimintasuunnitelma, joka tulee tarkistaa vuosittain. Toimintasuunnitelmassa määritellään työterveyshuollon yleiset tavoitteet, työpaikan olosuhteisiin liittyvät tarpeet ja niistä aiheutuvat toimenpiteet sekä varhaisen puuttumisen ja työkyvyn tukemisen-mallit. Työnantajana sinulla on myös vastuu työterveyshuollon toimintasuunnitelman toteutumisesta.

Korvaukset työntekijöiden työterveyshuollosta

Kela korvaa osan työterveyshuollosta aiheutuneista kustannuksista tilikausittain. Korvaukset pohjautuvat aina työterveyshuollon sopimukseen, työpaikkaselvitykseen sekä työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan, joiden on oltava ajan tasalla. Kelalta voit saada korvausta ehkäisevästä työterveyshuollosta sekä yleislääkäri-tasoisesta sairaanhoidosta. Kustannuksia korvataan vain, mikäli työterveyslääkäri tai -hoitaja on arvioinut ne tarpeellisiksi.

Mikäli olet etsimässä palveluntarjoajaa, voit Työterveyslaitoksen palvelun avulla etsiä sopivaa yhteistyötahoa työterveyshuollon järjestämiseen.

Mikäli sinulla ei ole palkkalistoilla itsesi lisäksi muita ja haluat tutustua yrittäjän työterveyshuoltoon ja sen järjestämiseen täältä!

Katso ilmaiset oppaamme

Author: Anne Saari