Kuitin lisääminen ja hyväksyminen mobiilisovelluksella.