Kesätyöntekijän palkkaus

Kategoriat Yleinen

Juhannus on pian täällä ja kesälomakausi pyörii kuumimmillaan. Kesätyöntekijän palkkaus on loistava keino saada uutta verta työpaikalle ja vapauttaa vakihenkilöstöä lomille. Nuoren kannalta kesätyö tuo arvokasta kokemusta ja avaa ovia työelämään. Onnistuneen kesän jälkeen määräaikainen työsuhde onkin mukava vakinaistaa, kun heti alkuun on huomioitu muutama perusasia.

Avuntarve ja huolellinen rekrytointi

Työtehtävät, joihin kesäapua tarvitaan on syytä kartoittaa kunnolla. Joillakin aloilla työ on hyvin kausiluonteista ja työmäärä vähenee kesällä. Aina ei ole edes tarvetta kesätyöntekijöille, vaan lomat pyörivät oman henkilöstön työpanoksella.

Jos kuitenkin tarvetta rekrytoimiselle tulee, kannattaa kesätyöntekijöiden palkkaamisessa olla yhtä huolellinen kuin muidenkin työntekijöiden rekrytoinnissa. Hyvän työnantajamielikuvan luominen alkaa jo työnhakuilmoituksesta sekä ilmoittamisesta ei-valituille työnhakijoille haun tuloksista.

Kirjallinen työsopimus

Työsuhde syntyy, kun sopiva kesätyöntekijä ja työnantaja sopivat työn tekemisestä. Työsopimus on syytä tehdä aina kirjallisesti, jolloin se on sekä työnantajan että työntekijän edun mukaista. Jos työnantaja ei ole työnantajaliiton jäsen, työnantajan tulee noudattaa asianomaiselle alalle yleissitovaksi vahvistettua työehtosopimusta. Työehtosopimuksissa on määräyksiä työsuhteen vähimmäisehdoista tai esimerkiksi nuoriin työntekijöihin liittyvistä velvotteista tai määräyksiä palkan osalta. Mikäli yrityksesi toimialalla ei ole yleissitovaa työehtosopimusta, niin tällöin noudatetaan työlainsäädäntöä.

Työsuojelun sivuilta löytyy hyvä pohja työsopimukselle.

Työsopimuksesta on hyvä ilmetä muun muassa mahdollinen koeaika ja sen pituus, mahdollinen määräaikaisuus, työtehtävien laatu, palkka ja luontaisedut, työaika sekä noudatettava työehtosopimus.

Kesätyöntekijöitä on kohdeltava yhdenvertaisesti muiden työntekijöiden kanssa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi työpaikkaruokailun järjestämistä myös määräaikaiselle avulle. Sen sijaan esimerkiksi vakuutusturvassa voidaan soveltaa rajoituksia johtuen määräaikaisen työsuhteen luonteesta.

Perehdytys

Hyvin hoidettu perehdytys edistää työn tuloksellisuutta ja sujuvuutta sekä hyvinvointia töissä. Työntekijän riittävä perehdytys töihinsä on myös työnantajan lakisääteinen velvollisuus ja se edesauttaa työntekijän sopeutumista ja sitoutumista työhönsä.

Palkkaus

Kesätyöntekijä on usein nuori tai opiskelija, jolla ei vielä ole työhön vaadittavaa muodollista pätevyyttä, vaan toimii harjoittelijana alalla. Työntekijäliitoilla on usein suosituksia työntekijöiden palkkatasosta. Myös kesätyöntekijöille on noudatettava työehtosopimusten mukaisia vähimmäispalkan määräyksiä.

Kesätyöntekijälle kertyy muiden työntekijöiden tapaan vuosilomaa. Ellei kertynyttä vuosilomaa ole pidetty kesätyön aikana, on kertynyt loma maksettava lopputilin yhteydessä lomakorvauksena. Lomakorvauksen suuruus määräytyy työsuhteen pituuden ja kuukausittaisen työajan perusteella. Työsuhteen päättyessä on työntekijällä lakisääteinen oikeus saada työtodistus.