Maahantuonnin arvonlisäverouudistus

Kategoriat Verotus

Tavaroiden maahantuonnin arvonlisäverotus siirtyi Tullilta Verohallinnolle 1.1.2018 alkaen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkittyjen tekemien tuontien osalta. Eli jos yrityksesi on arvonlisäverovelvollinen ja maahantuot tavaraa, muutos koskee yritystäsi. Muutos ei koskea yksityishenkilöitä, joiden osalta Tulli hoitaa edelleen maahantuonnin arvonlisäverotuksen. Tulli myös perii edelleen tullin maahantuonnista, muutos koskee arvonlisäveroa.

Tavaran maahantuonnilla tarkoitetaan tavaran tuomista EU:n ulkopuolelta EU:n alueelle. Maahantuonti tapahtuu Suomessa, jos tavara on Suomessa silloin kun se maahantuodaan EU:hun. Maahantuontia on myös tavaran maahantuonti Ahvenanmaalta ja Kanariansaarialta, koska nämä eivät kuulu EU:n veroalueeseen.

  • Palvelujen osalta ei sovelleta maahantuonnin arvonlisävero säännöksiä.
  • Maahantuonnin ALV ilmoitetaan oma-aloitteisesti osana arvonlisäveroilmoitusta Verohallinnolle.
  • Muutoksella on yritysten kassavirtoihin positiivinen vaikutus, koska ALV:tä ei tarvitse enää maksaa ennen kuin sen voi vähentää.

Maahantuonnin veron peruste lasketaan:

  • tullausarvo
  • tulli ja muut Tullin kantamat maksut
  • rahtikustannukset esim: kuljetus, lastaus, lastin purkaminen ja vakuuttaminen

Mikäli olet ulkoistanut kirjanpidon tilitoimistolle, toimita tullauspäätös ja muu tarvittava dokumentaatio kirjanpitäjällesi. Kirjanpitäjä ilmoittaa maahantuonnin arvonlisäveron osana arvonlisäveroilmoitusta Verohallinnolle.

Lisätietoja:

Maahantuonnin arvonlisäverotus

Tulli

Verohallinnon ohje