Milloin tarvitaan tilintarkastaja ja mitä tilintarkastaja tekee?

Kategoriat Yleinen

Toisinaan tilintarkastaja, kirjanpitäjä ja tilitoimisto menevät termeinä asiakkailla sekaisin. Asiakas olettaa tarvitsevansa tilintarkastajan, kun todellisuudessa tarve onkin kirjanpitäjälle ja tilitoimistolle. Tilintarkastajan tarve tulee yleensä myöhemmässä vaiheessa.

Milloin tarvitaan tilintarkastaja?

Tilintarkastaja voidaan jättää valitsematta, jos päättyneellä ja sitä edelliseltä tilikaudelta ei täyty yksikään tai täyttyy vain yksi seuraavista kolmesta ehdosta

1) taseen loppusumma yli 100 000 euroa,
2) liikevaihto yli 200 000 euroa ja
3) palveluksessa yli 3 henkilöä.

Eli kun yllä mainitut rajat ylittyvät toistamiseen on tilintarkastaja valittava yhtiölle. Osakeyhtiössä tilintarkastajan valitsee yhtiökokous, jossa ovat edustettuina yhtiön osakkaat. Vaikka nämä rajat eivät ylitykään tilintarkastajan voi valita yhtiölle.

Startup saattaa kuitenkin tarvita tilintarkastajan palveluita, vaikka edellä mainitut rajat eivät ylittyisi. Tekes-projektien loppuraportointiin täytyy liittää tilintarkastajan lausunto. Poikkeuksena kesällä voimaan tullut muutos Tempo-rahoituksiin, joihin ei enää tarvita tilintarkastajan raporttia. Tilintarkastaja voi suorittaa toimeksiannosta Tekes-raportoinnin tarkastuksen, vaikka häntä ei ole valittu yhtiön tilintarkastajaksi.

Myös muut tahot saattavat edellyttää tilintarkastusta. Pankki esimerkiksi voi edellyttää tilintarkastettua tilinpäätöstä rahoituksen ehtona, vaikka yhtiöllä ei olisi yllä mainittujen ehtojen puitteissa pakko valita tilintarkastajaa.

Mitä tilintarkastaja tekee?

Tilintarkastuksen keskeinen lähtökohta on tilintarkastajan riippumattomuus tarkastettavasta kohteesta. Tilintarkastaja toimii ensisijaisesti yhteisön omistajien intressissä, mutta tilintarkastuksesta hyötyvät myös muut sidosryhmät, kuten velkojat ja viranomaiset.

Lakisääteinen tilintarkastus kattaa kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tarkastuksen, jonka päätteeksi tilintarkastaja antaa tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomuksessa lausutaan siitä, antaako tilinpäätös ja toimintakertomus (jos on laadittu) oikeat ja riittävät tiedot, ja ovatko toimintakertomus ja tilinpäätös ristiriidattomia. Tilintarkastuslaissa säädetään tarkemmin mm. tilintarkastuksen sisällöstä ja tilintarkastajan velvollisuuksista.

Lakisääteisen tilintarkastuksen lisäksi tilintarkastajat antavat erilaisia lausuntoja. Esimerkiksi todistus osakepääoman maksun yhteydessä tai lausunto apporttiomaisuudesta. Tilintarkastajat voivat suorittaa myös erityisiä tarkastuksia toimeksiannosta esimerkiksi konkurssipesälle.

HT ja KHT ovat hyväksyttyjen tarkastajien nimikkeitä. Tiintarkastajien toimintaa valvoo Patentti- ja Rekisterihallitus.
Tilintarkastaja on oiva keskustelukumppani tilitoimiston lisäksi ja häneltä voi myös kysyä neuvoja tilitoimiston lisäksi. Tilintarkastajan näkemystä kannattaa kysyä esimerkiksi erilaisissa yritysjärjestelyissä.

Tilintarkastustoimistoja

Valjaan asiakkaat käyttävät esimerkiksi seuraavia tilintarkastustoimistoja:

Auditplan Oy
Hill Audit Oy
Tiliextra Oy
Tilintarkastustoimisto Korkeamäki Oy

Osa asiakkaistamme käyttää myös ns. big four toimistoja:

EY
Deloitte
KPMG
PWC

BLOGI

Toisinaan tilintarkastaja, kirjanpitäjä ja tilitoimisto menevät termeinä asiakkailla sekaisin. Asiakas olettaa tarvitsevansa tilintarkastajan, kun todellisuudessa tarve onkin kirjanpitäjälle ja tilitoimistolle. Tilintarkastajan tarve tulee yleensä myöhemmässä vaiheessa.

Milloin tarvitaan tilintarkastaja?

Tilintarkastaja voidaan jättää valitsematta, jos päättyneellä ja sitä edelliseltä tilikaudelta ei täyty yksikään tai täyttyy vain yksi seuraavista kolmesta ehdosta

1) taseen loppusumma yli 100 000 euroa,
2) liikevaihto yli 200 000 euroa ja
3) palveluksessa yli 3 henkilöä.

Eli kun yllä mainitut rajat ylittyvät toistamiseen on tilintarkastaja valittava yhtiölle. Osakeyhtiössä tilintarkastajan valitsee yhtiökokous, jossa ovat edustettuina yhtiön osakkaat. Vaikka nämä rajat eivät ylitykään tilintarkastajan voi valita yhtiölle.

Startup saattaa kuitenkin tarvita tilintarkastajan palveluita, vaikka edellä mainitut rajat eivät ylittyisi. Tekes-projektien loppuraportointiin täytyy liittää tilintarkastajan lausunto. Poikkeuksena kesällä voimaan tullut muutos Tempo-rahoituksiin, joihin ei enää tarvita tilintarkastajan raporttia. Tilintarkastaja voi suorittaa toimeksiannosta Tekes-raportoinnin tarkastuksen, vaikka häntä ei ole valittu yhtiön tilintarkastajaksi.

Myös muut tahot saattavat edellyttää tilintarkastusta. Pankki esimerkiksi voi edellyttää tilintarkastettua tilinpäätöstä rahoituksen ehtona, vaikka yhtiöllä ei olisi yllä mainittujen ehtojen puitteissa pakko valita tilintarkastajaa.

Mitä tilintarkastaja tekee?

Tilintarkastuksen keskeinen lähtökohta on tilintarkastajan riippumattomuus tarkastettavasta kohteesta. Tilintarkastaja toimii ensisijaisesti yhteisön omistajien intressissä, mutta tilintarkastuksesta hyötyvät myös muut sidosryhmät, kuten velkojat ja viranomaiset.

Lakisääteinen tilintarkastus kattaa kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tarkastuksen, jonka päätteeksi tilintarkastaja antaa tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkastuskertomuksessa lausutaan siitä, antaako tilinpäätös ja toimintakertomus (jos on laadittu) oikeat ja riittävät tiedot, ja ovatko toimintakertomus ja tilinpäätös ristiriidattomia. Tilintarkastuslaissa säädetään tarkemmin mm. tilintarkastuksen sisällöstä ja tilintarkastajan velvollisuuksista.

Lakisääteisen tilintarkastuksen lisäksi tilintarkastajat antavat erilaisia lausuntoja. Esimerkiksi todistus osakepääoman maksun yhteydessä tai lausunto apporttiomaisuudesta. Tilintarkastajat voivat suorittaa myös erityisiä tarkastuksia toimeksiannosta esimerkiksi konkurssipesälle.

HT ja KHT ovat hyväksyttyjen tarkastajien nimikkeitä. Tiintarkastajien toimintaa valvoo Patentti- ja Rekisterihallitus.
Tilintarkastaja on oiva keskustelukumppani tilitoimiston lisäksi ja häneltä voi myös kysyä neuvoja tilitoimiston lisäksi. Tilintarkastajan näkemystä kannattaa kysyä esimerkiksi erilaisissa yritysjärjestelyissä.

Tilintarkastustoimistoja

Valjaan asiakkaat käyttävät esimerkiksi seuraavia tilintarkastustoimistoja:

Auditplan Oy
Hill Audit Oy
Tiliextra Oy
Tilintarkastustoimisto Korkeamäki Oy

Osa asiakkaistamme käyttää myös ns. big four toimistoja:

EY
Deloitte
KPMG
PWC