Mitä integraatio, rajapinta ja api tarkoittavat?

Mikä on integraatio?

Integraatiolla tarkoitetaan ohjelmiston yhdistämistä toiseen ohjelmistoon tietojen siirtämiseksi.

Esimerkiksi Valjaan asiakkaiden käyttämä mobiilisovellus Bezala kuittien ja matkalaskujen hallintaan hyödyntää integraatiota Netvisorin ja Bezalan välillä. Käyttäjän Bezalaan lisäämät kuitit ja matkakulut siirtyvät Netvisorin ohjelmistorajapinnan kautta Bezalasta Netvisoriin. Bezala luo tositteen Netvisorin kirjanpitoon siirretyistä tapahtumista ja tarvittaessa myös tilisiirron, jonka voi maksaa Netvisorista. Tämä kaikki tapahtuu ajastetusti taustalla ilman, että kukaan siirtää käsin tietoja ohjelmistosta toiseen.

Integraatioita voi olla yksisuuntaisia tai kaksisuuntaisia

Yksisuuntaisessa integraatiossa lähettävä järjestelmä lähettää tietoja vastaanottavaan järjestelmään. Esimerkiksi jos ulkoinen laskutusjärjestelmä on yksisuuntaisesti integroitu Netvisoriin, se lähettäisi tiedot laskuista ja asiakkaista Netvisoriin. Netvisor vastaanottaa tiedot ja lähettää laskut asiakkaille. Tietoja ei palaudu laskutusjärjestelmään Netvisorista, koska integraatio on yksisuuntainen.

Kaksisuuntainen integraatio lähettää ja vastaanottaa tietoja molempiin suuntiin. Yllä olevaan esimerkkiin voitaisiin esimerkiksi lisätä maksusuoritusten haku Netvisorista laskutusjärjetelmään. Eli kun asiakas maksaa laskun pankkitilille, niin Netvisor kirjaa laskun maksetuksi. Laskutusjärjestelmä käy säännöllisin väliajoin hakemassa tietoja Netvisorista ja kun maksusuoritus kirjaantuu, niin tieto päivittyy Netvisorista myös laskutusjärjestelmään. Eli tietoa liikkuu sekä laskutusjärjestelmästä Netvisoriin, että Netvisorista takaisin laskutusjärjestelmään.

Mikä on rajapinta?

Rajapinta mahdollistaa integraation ohjelmistoon. Rajapinnan avulla voidaan tehdä pyyntöjä ohjelmistolle, josta halutaan noutaa tai tuoda tietoja. Nykyään puhutaan paljon avoimista rajapinnoista. Netvisor esimerkiksi tarjoaa avoimen rajapinnan. Käytännössä avoin rajapinta tarkoittaa sitä, että kuka tahansa voi yhdistää haluamansa sovelluksen ja lukea tietoja Netvisorista tai lähettää tietoja Netvisoriin. Tässä kohtaa on hyvä mainita tietoturvasta. Rajapinnan käyttö vaatii käyttöoikeuden Netvisoriin ja rajapinnan ns. API-avaimen. Eli kuka tahansa ei voi lukea yrityksesi tietoja Netvisorista ilman, että annat siihen erikseen oikeuden.

Rajapinnan avaimista, eli API-avaimista on syytä pitää yhtä hyvää huolta kuin oman asuntonsa avaimista tai tietokoneen salasanasta. Älä siis jakele minkään käyttämäsi ohjelmiston API-avaimia ihan kenelle tahansa. Rajapinnan avulla Netvisoria esimerkiksi voi periaatteessa käyttää rajapinnan kautta ilman, että avaa koko ohjelmistoa auki selaimeen.

Mikä on API?

API on lyhenne sanoista application programming interface, eli ohjelmointirajapinta ja tarkoittaa samaa kuin rajapinta. Eli jos joku alkaa selostamaan sinulle jotain apista, niin nyt ymmärrät, että kyse on ohjelmiston ohjelmointirajapinnasta.

Mitä hyötyä integraatioista on?

Käytännössä kyse on rahasta ja kustannussäästöistä. Integraation avulla voidaan saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä tietojen liikkuessa järjestelmien välillä automatisoidusti. Virheiden mahdollisuus myös pienenee tietojen liikkuessa automatisoidusti järjestelmien väillä. Esimerkkinä vaikkapa verkkokaupan järjestelmä ja taloushallinnon järjestelmä.

Yritys myy tavaraa verkkokaupasta ja suoraan myös yritysasiakkaille esimerkiksi tukkumyyntinä. Kun yksitysasiakas tilaa verkkokaupasta tuotteen vähenee verkkokaupan varaston saldo tilauksen määrän verran. Lähes samaan aikaan tukkumyynnissä myydään sama tuote puhelintilauksen perusteella. Tukkumyynnissä ei käytetä verkkokaupan järjestelmää vaan myynti tehdään taloushallinnon järjestelmästä. Mikäli verkkokaupan ja taloushallinnon järjestelmän välillä ei ole integraatiota varastosaldojen päivittämiseen, on näitä päivitettävä käsin. Seurauksena voi olla se, että myydään tavaraa jota varastossa ei ole.

Toinen hyvä esimerkki on työaikatietojen siirto työajanseurantaohjelmistosta Netvisoriin. Useat Valjaan asiakkaat käyttävät Tuntinetti-sovellusta työajanseurantaan. Työntekijöiden toteutuneet työtunnit voidaan siirtää rajapinnan avulla Tuntinetistä Netvisoriin palkanlaskentaa varten.

API-talous

API-talous nimisen kirjan kirjoittajat määrittelevät API-talouden seuraavasti:
”API-taloudessa organisaatio hyödyntää omia ja toisten organisaatioiden resursseja sisäisten ja avointen rajapintojen avulla tuottaakseen sovelluksia ja palveluita nopeasti ja siten lisäarvoa asiakkailleen. API-taloudelle luonteenomaista on kilpailu kehittäjäyhteisöjen suosiosta ja palveluiden tarjoaminen ensisijaisesti sovelluskehittäjille (engl. Business-to-Developers, B2D).”

Tulemme Suomessakin näkemään varmasti ohjelmistoja, jotka saavat rakennettua ympärilleen ohjelmistojen ekosysteemin. Taloushallinnon ohjelmistoissa pk-yritysmarkkinassa Netvisor on tässä pisimmällä. Netvisorissa on kattavin rajapintatoteutus pk-yritysten markkinaan, mikä mahdollistaa muiden sovelluskehittäjien tarjooman yhdistämisen rajapintojen avulla Netvisoriin. Toisaalta Netvisorissa olevan tiedon hyödyntämisen myös muissa sovelluksissa, mihin Netvisor ei pysty.

Maailmalta hyvä esimerkki on Salesforce CRM-ohjelmisto, johon on tarjolla valtava määrä rajapinnan avulla yhdistettäviä muita ohjelmistoja. Hieman pienemmässä mittakaavassa vastaava esimerkki on Pipedrive CRM. Yhdistäminen tapahtuu yleensä helposti kytkemällä API-avaimen ja aloittamalla käytön.

Netvisor Marketplace ja Store

Visma on luonut Netvisoriin yhdisteltäville ohjelmistoille markkinapaikan, josta voi hakea eri ohjelmistoja, jotka on integroitu Netvisoriin. Netvisor Store on ohjelmiston sisällä oleva integraatiokauppa, josta voi muutamilla napinpainalluksilla hankkia erilaisia työkaluja suoraan Netvisoriin yhdistettynä.

Procountor listaa vastaavia integraatoita tarjoavia ohjelmistoja ja yhteistyökumppaneitaan.

Flashnode

Jyväskyläläinen ohjelmistotalo Flashnode on rakentanut valmiita integraatiototeutuksia mm. eri verkkokauppajärjestelmien, Netvisorin ja Procountorin välille. Flashnode tarjoaa myös räätälöityjen integraatioiden rakentamista olemassa olevien valmiiden toteutusten lisäksi.

Netvisorin ja Procountorin rajapintakuvaukset integraatioita varten

Mikäli haluat rakentaa oman integraation käyttämäsi sovelluksen ja Netvisorin tai Procountorin välille, niin löydät alla olevista linkeistä kummankin ohjelmiston rajapintakuvaukset integraation rakentamista varten.

Netvisorin API- eli rajapintakuvaus.

Procountorin API- eli rajapintakuvaus.

Valjaan palvelut integraatioihin liittyen

Olemme avustaneet asiakkaitamme useissa integraatioprojekteissa. Emme tarjoa ohjelmistokehityksen palveluita, mutta voimme toimia tulkkina ohjelmistokehittäjille integraation rakentamisessa Netvisoriin. Ymmärrämme kirjanpidon vaatimukset: mitä tietoja esimerkiksi kirjanpitoaineistoon tai myyntilaskujen tuomiseen tarvitaan Netvisoriin. Esimerkkeinä matkan varrelta mm. laskutusaineiston tuonti Netvisoriin, työaika/palkanlaskentatietojen tuonti Netvisoriin.

Kevyempiä toteutuksia on mahdollista tehdä Netvisorin älykkäillä Excel-lomakkeilla. Ne mahdollistavat esimerkiksi kirjanpidon, myyntilaskutietojen ja palkkatietojen tuonnin Netvisoriin. Valjaan tekemistä toteuksista esimerkkinä verkkokaupan laskutusdatan siirto myyntilaskutusta varten Netvisoriin.

Integraatioita tehdessä on aina hyvä muistaa se, että kyseessä ei ole pelkkää tekniikkaa. Integraatiossa naitetaan yhteen ohjelmistojen lisäksi prosesseja tarkoituksena tehostaa niitä.

Valjas – apua yrityksen talousasioihin

Nerokkaita taloushallinnon ratkaisuja yrityksille, yrittäjille ja taloushallinnon ammattilaisille.

Panostamme talouden dataan ja henkilökohtaisuuteen. Emme ole kuten muut ”tilitoimistot” vaan selkeä, asioita aktiivisesti ratkova kumppani.