Muutoksia osakeyhtiöiden ennakkoverotukseen 1.11.2017 alkaen

Kategoriat Verotus

Osakeyhtiöt ovat voineet maksaa ilman korkoa tilikauden päättymisestä neljän kuukauden ajan ennakon täydennysmaksua (tuloveroa). Osakeyhtiön tulovero 20% lasketaan tilinpäätökseen ja mikäli ennakkoveroa on maksettu liian vähän, on sen voinut suorittaa neljän kuukauden kuluessa ilman korkoa. Tämä mahdollisuus poistuu 1.11.2017 alkaen ja se korvataan erikseen haettavalla lisäennakolla, eli verovuoden päättymisen jälkeen määrättävällä ennakolla. Lisäennakkoa täytyy hakea erikseen verohallinnolta. Hakeminen tapahtuu jatkossa sähköisesti OmaVero palvelussa.

Koroton maksuaika lyhenee muutoksessa neljästä kuukaudesta kuukauteen. Esimerkiksi osakeyhtiön tilikausi päättyy 31.12.2017. Lisäennakkoa voi maksaa korottomasti 31.1.2018 asti. Sen jälkeen maksulle kertyy huojennettua viivästyskorkoa, joka on vuonna 2017 2%. Kuten kaikki verotuksen korot, niin myös tämä on yhtiölle vähennyskelvoton.

Muutos on ongelmallinen, koska yleensä tilinpäätöstä ei saada valmiiksi kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Tästä taas seuraa se, että maksettavan tuloveron määrää ei voida varmuudella tietää ennen tilinpäätöksen valmistumista. Tilitoimistojen palvelua tämä muutos varsinkin ruuhkauttaa, kun asiakkaat haluavat välttyä korkojen maksamiselta. Mikäli haluaa välttyä maksamasta yllä mainittua huojennettua viivästyskorkoa tulisi ennakot varmuuden vuoksi mitoittaa ylisuuriksi. Liikaa maksettuja ennakkoveroja voi hakea palautettavaksi samalla menettelyllä kuin lisäennakkoa. Nähtäväksi jää miten ripeästi liikaa maksetut ennakot saa verottajalta takaisin ja mitä dokumentaatiota hakemuksen liitteeksi pitää toimittaa.

Positiivista muutoksessa on se, että tuloveroille tulee yksi ja sama viite per yhtiö. Eli ennakkoverojen maksaminen helpottuu jatkossa selvästi, kun jokaista erää ei tarvitse naputella erikseen eri viitenumerolla maksuun. Lisäksi ennakkoveroja pystyy hakemaan sähköisesti OmaVero palvelusta. Muutokset OmaVero palveluun tehdään marraskuun 2017 alussa.

Toiminimien, kommandiitti- ja avoimien yhtiöiden osalta muutos tulee voimaan vuotta myöhemmin eli 1.11.2018 alkaen.