Verotuksen muutoksia 2019 – yrittäjän muistilista

Kategoriat Verotus

Koostin tähän kirjoitukseen vuonna 2019 yritysten ja yrittäjien verotukseen tulevia muutoksia.

Tulorekisteri otetaan käyttöön

Vuoden 2019 alkaen kaikki palkkatiedot pitää ilmoittaa tulorekisteriin viiden päivän kuluessa palkan maksamisesta. Palkan maksupäivä ratkaisee, eli jos palkkapäivä on 2.1.2019, niin ilmoitus tulorekisteriin tulee tehdä. Vuoden 2018 puolelle maksetuista palkoista ilmoitusta ei tehdä vielä tulorekisteriin.

Tilitoimisto hoitaa käytännössä byrokratian asiakkaan puolesta tulorekisteriin ja tilitoimiston asiakkaalle muutos ei isommin näy. Tietoja pitää ilmoittaa aiempaa kattavammin ja joudumme tiedustelemaan asiakkailta enemmän tietoja esimerkiksi työntekijöiden poissaoloista. Tällä erää ainakin oma näkemykseni on, että enemmän tässä hommia tehdään kuin aiemmin. Saa nähdä mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Helpottaako tulorekisteri käytännössä yritysten arjessa tekemistä ja tarvitseeko esimerkiksi Kelaan ja työttömyyskassoihin enää erikseen ilmoittaa mitään, vai onko valtio käytännössä ainoa hyötyjä tulorekisteristä.

Yrittäjä, mikäli lasket itse palkkoja käsipelillä, niin se kannattaa nyt viimeistään ulkoistaa tilitoimistolle! Jos edelleen haluat itse touhuta, niin esimerkiksi Palkka.fi-palvelusta lähtee ilmoitukset tulorekisteriin.

Ilmoittamisvelvollisuus koskee kaikki palkkoja maksavia työnantajia. Eli jos palkkaat yksityishenkilönä vaikkapa lastenhoitajan, tulee sinun ilmoittaa maksamasi palkat tulorekisteriin.

Ansio- ja pääomatulot

Valtion ansiotuloveron asteikkoja nostetaan indeksitarkistuksella, jolloin verotus hieman kevenee. Toisesta päästä kuitenkin kiristetään, kun eläkevakuutusmaksua siirretään työntekijän maksettavaksi. Käytännössä palkansaajan käteen jäävään nettopalkkaan ei tule muutosta. Kunnallisveroa kiristetään 46 kunnassa, joten jos satut asumaan jossakin näistä, niin kunnallisveron korotus käytännössä syö ansiotuloveron kevennystä. Helsingin, Espoon ja Vantaan kunnallisvero säilyy ennallaan.

Verosuunnittelun mielessä kannattaa muuttaa Kauniaisiin, jossa on valtakunnan kevein kunnallisvero 17%. Korkeimmat kunnallisveroprosentit ovat 22,5%. Tuossa on jo iso ero isommilla tuloilla käteen jäävässä palkassa. Kunnallisveroista lisää Veronmaksajien sivuilla.

Pääomatuloverotus pysyy ennallaan 30 prosentissa 30 000 euroon asti. Sen ylittävältä osalta veroprosentti on 34%. Pääomatuloksi luetaan muun muassa yrityksen jakaman osingon pääomatulo-osuus.

Asuntolainan korkovähennys

Asuntolainan koroista vuonna 2019 on enää 25 prosenttia vähennyskelpoisia. Leikkausta vuoteen 2018 verrattuna on 10 prosenttiyksikköä. Veronmaksajien taulukosta löytyy tarkempia laskelmia vaikutuksista.

Verovapaat korvaukset

Kotimaan päivärahojen määrä pysyy ennallaan. Kokopäiväraha 42 euroa ja osapäiväraha 19 euroa. Kilometrikorvauksen enimmäismäärä nousee 42 sentistä 43 senttiin kilometriltä.

YEL-työtulo

Yrittäjän eläkevakuutuksen työtulon alaraja vuonna 2019 on 7799,37 euroa. Vakuutusmaksu työtulosta on 24,1%. Eli ihan minimi YEL-vakuutusmaksu vuonna 2019 on noin 1900 euroa vuodessa.

Mikäli yrittäjä haluaa olla työttömyysturvan piirissä täytyy työtulon olla vähintään 12 816 euroa vuonna 2019. Asiasta lisää Ilmarisen sivuilta.

Verokortti uudistuu

Jatkossa verokortissa on vain yksi tuloraja koko vuodelle ja erityyppisiä verokortteja ei enää jatkossa ole. Jos tuloraja ylittyy vuoden aikana, niin työnantaja perii veroa lisäprosentin mukaan. Verokortin tulorajaa on siis syytä tarkistaa muutaman kerran vuoden aikana ja tarvittaessa tilata uusi verokortti.

Jos palkkaa, palkkioita tms. saa useammalta työnantajalta, niin kaikille annetaan sama verokortti. Erillisiä sivutulon verokortteja ei enää ole olemassa. Tällöin on entistä tärkeämpää seurata miten paljon tuloja kokonaisuudessa kertyy eri lähteistä. Uuden verokortin voi hakea OmaVero-palvelussa. Aiheesta lisää meidän blogikirjoituksessa.

Työnantajan sivukulut

Työntekijän eläkevakuutuksesta eli TyEL-vakuutuksesta siirretään 0,4% työntekijän maksettavaksi. Eli työnantajan maksu alenee saman verran ja työntekijän palkasta peritään tuo 0,4% enemmän.

Työttömyysvakuutusmaksu alenee myös 0,4% hyvän työllisyystilanteen seurauksena. Kun yleinen taloustilanne jossain vaiheessa heikentyy, maksua varmasti taas nostetaan ylemmäs.

Lisäksi työnantajan sairasvakuutusmaksu alenee 0,09%. Eli työnantajan sivukulut laskevat yhteensä noin 0,9% vuoteen 2018 verrattuna. Elon sivuilta löytyy tarkempi taulukko muutoksista.

Pienemmillä työnantajilla, joilla vuotuinen palkkasumma jää alle kahden miljoonan euron, sivukulut työntekijän palkasta ovat noin 20,5 % – 23 %. Tapaturmavakuutuksen riskiluokka eli miten riskialttiita töitä työntekijät tekevät vaikuttaa kokonaisuuteen. Toimistotöissä tapaturmariski on hyvin alhainen ja maksu pieni. Rakennusala esimerkiksi vastaavasti on kalleimmasta päästä vakuutusmaksun ollessa useita prosentteja palkkasummasta.

Ennakkoverot

Vielä kannattaa tarkistaa maksamasi ennakkoverojen määrä, että ne ovat riittävät. Vuodelle 2018 voi vielä maksaa ennakkoveroa ns. lisäennakon muodossa. Kysy lisää kirjanpitäjältäsi, joka voi hakea sinulle lisäennakon OmaVero-palvelusta.

Yrityksen tilikauden päätyttyä tuloveroja voi täydentää ilman korkoa kuukauden ajan tilikauden päättymisestä. Eli jos tilikausi päättyy 31.12, niin tammikuun loppuun asti ennakkoveroja voi täydentää ilman korkoa. Sen jälkeen niille kertyy huojennettua viivästyskorkoa, joka on tällä hetkellä 2%.