Verotuksen muutoksia 2021

Kategoriat Verotus

Arvonlisäverovelvollisuuden alarajaa korotetaan

Alarajaa nostetaan 10 000 eurosta 15 000 euroon. Eli jos yrityksen liikevaihto on maksimissaan 15 000 euroa vuodessa, yrityksen ei tarvise ilmoittautua arvonlisäverollisten rekisteriin. Rekisteriin voi kuitenkin hakeutua vapaaehtoisesti, vaikka raja ei ylitykään. Jos asiakkaasi ovat yrityksiä, niin rekisteriin kannattaa yleensä hakeutua.

Arvonlisäveron erityisjärjestelmä laajenee 1.7.2021 alkaen

Kuluttajille myydyistä digitaalisista palveluista on pitänyt maksaa arvonlisävero kuluttajan asuinpaikan mukaan. Järjestelmä laajenee koskemaan myös EU:n sisäisten tavaroiden etämyynnin.

Esimerkiksi suomalainen verkkokauppa myy EU:n alueelle kuluttaja-asiakkaille vuodessa 20 000 eurolla tuotteita. Yrityksen täytyy jatkossa rekisteröityä arvonlisävero erityisjärjestelmään. Myynnit raportoidaan kunkin maan alv-kannalla kvartaaleittain. Maksu suoritetaan myös kvartaaleittain. Rekisteröinti on mahdollista 1.4.2021 alkaen ja uusi järjestelmä tulee käyttöön 1.7.2021 alkaen.

Asuntolainan korkovähennys

Asuntolainan koroista vuonna 2021 on enää 10 prosenttia vähennyskelpoisia.

Brexit

Iso-Britannia ei ole enää osa EU:ta 2021 alusta alkaen. Esimerkiksi arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksia ei enää anneta Iso-Britannian tehdyistä myynneistä. Kyse on EU:n ulkopuolisesta kaupasta.

Aiheesta lisää Verohallinnon sivuilta.

Listaamattomien osakeyhtiöiden henkilöstöantien veronhuojennus

Tämä muutos on hyödyllinen varsinkin startup-yrityksille, lakimuutokset on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2021 alkaen. Yritys voi järjestää henkilöstöannin, jossa työntekijä voi merkitä yhtiön osakkeita käypää arvo alempaan hintaan. Osakeannista ei tule veronalaista etua, kun merkintähinta on vähintään samansuuruinen kuin osakkeen matemaattinen arvo.

Esimerkiksi startup-yritys on arvostettu rahoituskierroksessa 1 000 000 euron valuaatioon. Tähän asti on pitänyt käyttää edellä mainittua valuaatiota, josta alennusta on voinut antaa enintään 10%. Rahoituskierros muodostaa ns. vertailuhinnan. Verotuksessa yhtiön matemaattinen arvo on esimerkiksi 100 000 euroa. Jatkossa yritys voi järjestää henkilöstöannin 100 000 euron valuaatiolla. Edun tulee olla henkilöstön enemmistön käytettävissä. 

Muutos ei vaikuta optio-ohjelmiin. Vaatimus henkilöstön enemmistöstä rajoittaa myös käyttökohteita ja tätä ei voida käyttää pelkkien avainhenkilöiden sitouttamiseen.

Luontoisedut

Verohallinnon päätöksestä löydät vuoden 2021 laskentaperusteet luontoiseduille.

Tulorekisterin seuraamusmaksut käyttöön

Vuoden 2021 alusta tulorekisterissä otetaan käyttöön seuraamusmaksut myöhässä ilmoittamisesta. Sakkoa voi kertyä suuriakin summia, jos ilmoitus myöhästyy pitkästi tai/ja työntekijöitä on paljon. Esimerkiksi 100 työntekijän tulorekisteri ilmoitukset tehdään 2 päivää myöhässä, niin sakkoa tulee 2 x 3 euroa x 100 hlö = 600 euroa. Ilmoitukset tulee tehdä 5 päivä kuluttua maksupäivästä.

Verovapaat matkakustannusten korvaukset

Kotimaan päivärahan verovapaa enimmäismäärä on 44 euroa, osapäivärahan 20 euroa, ateriakorvaus 11 euroa. Verovapaa kilometrikorvaus 44 senttiä kilometriltä.

YEL-työtulo

Yrittäjän eläkevakuutuksen työtulon alaraja vuonna 2021 on 8 063,57 euroa. YEL-vakuutusmaksu työtulosta on 24,1% alle 53-vuotiaille ja yli 62 vuotiaille. Sekä 25,6% 53 – 62 vuotiaille. Eli minimi YEL-vakuutusmaksu vuonna 2021 on noin 2 000 euroa vuodessa.

Mikäli yrittäjä haluaa olla työttömyysturvan piirissä täytyy työtulon olla vähintään 13 247 euroa vuonna 2021.

Katso blogista kenen pitää ottaa YEL-vakuutus?

Tämä blogii käsittelee YEL-vakuutus vs sijoittaminen -teemaa.