Viisi vero- ja vakuutusvinkkiä aloittavalle yritykselle

Kategoriat Verotus

Liike-idea, rahoitus, markkinointi, myynti, laskutus… yrittäjällä on paljon pohdittavaa ja päätettävää varsinkin yrityksen perustamisvaiheessa. Kokemuksemme mukaan myös verotus ja vakuutukset saattavat aiheuttaa päänvaivaa ja joskus suoranaista stressiä. Olemmekin keränneet blogikirjoitukseemme tärkeimmät tiedot veronmaksuun sekä vakuutusten ottamiseen liittyvistä asioista. Olethan yhteydessä jos tarvitset lisäapua, autamme mielellämme.

Arvonlisävero

Kun laskutat yrittäjänä asiakkaitasi tuotteista ja/tai palveluista, on arvonlisäveron maksaminen pakollista. Yrittäjänä sinun täytyy myös ilmoittautua arvonlisäverollisten rekisteriin.  Poikkeuksena on vähäinen liiketoiminta kun tilikauden (12 kuukauden ajalta) liikevaihto on alle 10 000 euroa. Vaikka liikevaihto jäisi tämän rajan alle, voidaan arvonlisäverolliseksi kuitenkin rekisteröityä.

Mikäli asiakkaasi ovat yrityksiä ja liikevaihtosi jää alle 10 000 euron rajan, kannattaa arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröityä. Yritysasiakkaasi voivat lähtökohtaisesti vähentää arvonlisäveron hankinnoistaan, joten arvonlisävero on asiakkaillesi läpikulkuerä. (Tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaasi maksavat arvonlisäveron, jonka valtio maksaa heille myöhemmin takaisin.) Samoin sinä voit yritysasiakkaana tehdä vähennyksen arvonlisäverotuksessa niistä hankinnoista, joita tarvitset yritystoimintasi pyörittämiseen. Näitä hankintoja voivat olla esim. tietokone, kännykkä, kamera, työpaikkasi huonekalut jne. Voit hyödyntää myös arvonlisäveron alarajahuojennusta.

Arvonlisäveron alarajahuojennus

Jos liikevaihtosi jää alle 10 000 euron, arvonlisäveron alarajahuojennuksen voi saada täysimääräisenä. Jos liikevaihto ylittää 10 000 euroa, mutta on alle 30 000 euroa, arvonlisäveroon saa osittaisen huojennuksen.

Jos tilikaudella ostoihin sisältyvä vero on suurempi kuin myynneistä suoritettava vero, alararajahuojennusta ei saa. Tällöin verohallinto maksaa sinulle palautuksena negatiivisen arvonlisäveron.

Esimerkki:  Myyntitulosi tilikaudelta ovat 8 000 euroa + alv 24 % eli 1 920 euroa on  myynneistä suoritettavaa veroa. Teet lisäksi tilikaudella hankintoja 2 000 eurolla + alv 24 % eli ostoihin sisältyy 480 euroa arvonlisäveroa. Tällöin voit saada erotuksen eli 1 920 – 480 = 1 440 euroa alarajahuojennuksena.

Lisätietoa: https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/tietoa-yritysverotuksesta/arvonlisaverotus/arvonlisaveron_alarajahuojennu/

Yel-vakuutus

Yrittäjän eläkevakuutus eli YEL-vakuutus on pakollinen, kun yritystoiminta on jatkunut vähintään neljä kuukautta. YEL-vakuutuksen yrittäjä määrittelee itse eläketurvansa tason YEL-vakuutuksen työtulon määrällä. Työtulon määrä vaikuttaa myös sosiaaliturvan tasoon. Kelan maksamat korvaukset esimerkiksi sairauden, äitiysvapaan ja vanhempainvapaan ajalta määritetään yrittäjän työtulon pohjalta.

Ota YEL-vakuutus seuraavien ehtojen täyttyessä:
  1. Olet 18-67 vuotias
  2. Työskentelet omistamassasi yrityksessä
  3. Teet työtä, jota ei kuulu vakuuttaa jonkin toisen eläkelain mukaan
  4. Työtulosi on vuonna 2017 vähintää 7645,25 euroa

Mikäli yritystoimintasi on sivutoimista ja yritystoiminnan tulot ovat alle yllä mainitun työtulon vähimmäismäärän, YEL-vakuutusta ei tarvitse ottaa.

Eläketurvakeskus valvoo vakuuttamista. Jos et hoida itse vakuutusta, Eläketurvakeskus ottaa sen sinulle jälkikäteen takautuvasti. Valvonta tapahtuu jälkikäteen verotustietojen pohjalta, mistä johtuen lasku voi tulla pitkällä viiveellä.

YEL-vakuutuksia myöntävät eläkevakuutusyhtiöt, esimerkiksi Elo, Ilmarinen ja Varma. Lisätietoja YEL-vakuuttamisesta saat esimerkiksi Ilmarisen sivuilta: https://www.ilmarinen.fi/yrittaja/yrittajan-elakevakuutus/kenelle-yel-vakuutus/

Muut vakuutukset

Pakollisen YEL-vakuutuksen lisäksi suosittelemme yrittäjiä ottamaan myös tapaturmavakuutuksen, toiminnan vastuuvakuutuksen ja oikeusturvavakuutuksen.

Tapaturmavakuutus korvaa työtapaturmat ja ammattitaudit. Usein se on myös voimassa vapaa-ajan tapaturmavakuutuksena. Yritys voi aiheuttaa toiminnallaan vahinkoa ulkopuolisille ja joutua korvausvelvolliseksi. Tätä riskiä vakuutetaan toiminnan vastuuvakuutuksella. Vahingosta voi aiheutua riitatilanne, joka voi edetä oikeusprosessiksi. Tällöin auttaa suuresti jos yrittäjä on ottanut oikeusturvavakuutuksen. Mikäli hankit yrityksellesi koneita, ajoneuvoja tai vuokraat toimitilan, niin muista vakuuttaa myös nämä omaisuusvakuutuksilla. Omaisuusvakuutus korvaa esim. murtautumisesta tai vesivahingosta johtuvat haitat.

Yrityksen toimialasta riippuen myös keskeytysvakuutus voi olla hyödyllinen. Mikäli yrityksen toiminta on sidottu tiettyyn liikepaikkaan ja toimitila tuhoutuu esimerkiksi tulipalossa, niin keskeytysvakuutuksesta voi hakea korvausta. Toisaalta toimialoilla,  joissa yritystä voidaan pyörittää vaikka kahvilasta käsin läppärillä, ei keskeytysvakuutuksesta ole välttämättä hyötyä.

Yritystoimintaan vakuutuksia voit hankkia esimerkiksi seuraavilta vakuutusyhtiöiltä. Fennia, IF, Lähitapiola, OP Vakuutus.

Ennakkovero

Ennakkoveroilla tarkoitetaan yrityksen tuloksesta maksettavaa tuloveroa. Veron määrä määräytyy yrityksen tuloksen perusteella. Ennakkoveroon arvioidaan yrityksen tuloksen määrä tilikaudelle ja verohallinto lähettää sen perusteella 1-12 laskua. Ennakkovero erääntyy aina kuukauden 23. päivä eikä erien suuruuteen tai eräpäivään voi itse vaikuttaa. Verohallinto laskee yrityksen veroilmoituksen perusteella lopullisen tuloveron määrän.  Mikäli ennakkoveroja on maksettu liian vähän, verohallinto lähettää laskun puuttuvasta osuudesta. Liikaa maksettu osuus vastaavasti palautetaan. Esimerkiksi verovuodelta 2016 jäännösvero erääntyy joulukuussa 2017 ja helmikuussa 2018, veronpalautus vastaavasti maksetaan joulukuussa 2017.

Yrittäjän täytyy huolehtia itse ennakkoveroista, toisin kuin palkansaajan,  jolta työnantaja pidättää ennakonpidätyksen palkasta ennen palkanmaksua. Mikäli harjoitat yritystoimintaa toiminimellä ja saat muualta palkkatuloja, nämä kaikki tulot tulee huomioida ennakkoveroja hakiessa. Toiminimi ja sen omistava henkilö ovat yksi ja sama oikeushenkilö. Toiminimi ei ole erikseen verovelvollinen, vaan tulot verotetaan omistajan tuloina. Henkilöverotus on progressiivista eli tulojen noustessa verotus kiristyy.

Osakeyhtiö on omistajistaan erillinen oikeushenkilö ja osakeyhtiö maksaa tuloksestaan tasaveroa 20%. Osakeyhtiölle haetaan siis omat ennakkoverot eivätkä ne vaikuta yhtiön omistajien verotukseen.

Lisätietoja verohallinnon sivuilta:

https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/ilmoittaminen-ja-maksaminen/ennakkovero-yritykset-ja-yhteisot/