Yrityksen dashboard: Mitä sinun pitäisi nähdä?

Kategoriat Yleinen

Dashboardin alkuperäinen merkitys on ajoneuvon fyysinen kojetaulu. Sen jälkeen merkitys on laajentunut tarkoittamaan mm. yritystoiminnan visuaalista mittaristoa tai raportointinäkymää.

Oli aika, jolloin autoissa ei ollut polttoainemittaria. Tämä tarkoitti sitä, että sinun oli ymmärrettävä polttoainesäiliön koko ja osattava arvioida miten pitkälle tankillisella pääset. Riskinottohalustasi riippuen saatat olla huolestunut ja täyttää polttoainetta jatkuvasti varmistaaksesi, että sinulla on jatkuvasti tarpeeksi polttoainetta. Mutta voit kuitenkin laskea tai ennakoida väärin ja polttoaine loppuu. Tämä stressaa ja vie aikaa, jota voisit käyttää parempaan tekemiseen, esimerkiksi keskittyä ajamiseen, auton huoltoon tai keskustella kanssamatkustajien kanssa. Onneksi nykyään kaikissa autoissa on polttoainemittarit. 

 Yrityksesi polttoainemittaria kutsutaan avainsuoritusindikaattoreiksi (eng. key performance indicators (KPI’s)). Mittaristo on yleensä kerätty dashboardin muotoon, mikä on kokoelma mittareista. Mitä näet ja mitä sinulta jää näkemättä kun katsot yrityksesi polttoainemittaria? Katsotaanpa joitakin KPI-seurannan parhaita käytäntöjä:

1. Tarvitset luultavasti vähemmän mitä luulet

Kolme tai neljä tärkeää indikaattoria voivat antaa sinulle vahvan käsityksen siitä, mitä sinun täytyy tehdä. Voit sitten porautua haasteisiin ja mahdollisuuksiin haluamallasi tavalla.

2. Mittarit riippuvat yrityksen tavoitteista

Liikevaihto

Jos tavoittelet liikevaihdon kasvua, kannattaa sinun mitata kuinka monta liidiä saat, mistä ne ovat peräisin ja myynnin konversio prosenttia. Voit tarkastella näitä esimerkiksi tuotteittain, alueittain tai kutakin myyntitiimin jäsentä kohden. 

Tulos

Jos sinulla on vahva tulos suuntautuminen, tarkastele tarkkaan liiketoiminnan kuluja ajan myötä. Sen sijaan että mittaat absoluuttisia lukuja kullekin kustannukselle, katso kustannuskategorian prosenttiosuutta kokonaismenoista. Jos yrityksesi markkinointikulut ovat nyt 10 % kokonaismenoista, mutta ne olivat ennen 15 %, tarkoittaa se että käytät suhteellisesti vähemmän markkinointiin. On hyvä pohtia, onko markkinoinnista  tullut tehokkaampaa vai pitäisikö sinun käyttää enemmän rahaa markkinointiin?

Tuloslaskelma vertailu

Kuvassa verrataan viimeisintä toteutunutta kuukautta koko tilikauden lukuihin. Kustannusten kehitystä suhteessa liikevaihtoon on helppo verrata.

Tehokkuus

Jos tavoitteesi on tehokkuuden lisääminen, voit mitata resurssien tai varojen tuottoa. Asiantuntijapalveluyrityksissä yksi hyvä mittari esimerkiksi on työntekijäkohtainen liikevaihto ja tulos.

Liikevaihto ja tulos per henkilö

Liikevaihtoa ja kannattavuutta per henkilö voidaan raportoida esimerkiksi yllä olevan graafin tyyppisesti.

3. KPI mittareita tarkastellaan parhaiten ajan puitteissa

Vertaa mittareita edellisen kuukauden ja edellisen vuoden lukuihin. Missä haluat olla kuuden kuukauden päästä? Oletko oikeilla raiteilla saavuttaaksesi tavoitteesi?

4. Tee asiat oikein alusta asti

Aikaisemmin tietojen keruu ja saatavuus oli paljon nykyistä hankalampaa. Nyt tarjolla on monia työkaluja, jotka eivät maksa paljon ja ovat helppokäyttöisiä. Ihan aluksi on hyvä miettiä, mitä mittaat ja mitä varten. Mitä tunnuslukuja haluat seurata?

5. Käytä merkityksellisiä mittareita

Varmista että käyttämäsi KPI:t ovat merkityksellisiä mahdollisimman monelle tiimin jäsenelle. Muista, että jos työntekijöillä ei ole mitään vaikutusmahdollisuuksia mittareilla mitattaviin asioihin, niin seuranta työntekijöiden osalta jää nopeasti merkityksettömäksi. 

KPI:t tulee olla helposti saatavilla. Jaa tulokset tiimisi kesken ja osallista tiimiä. Juhlikaa yhdessä saavutuksia!

6. Ole valmis kehittymään

Yrityksen tavoitteet tai markkina voivat muuttua ja alussa valittu mittari ei enää välttämättä toimi hyvin. Haasta säännöllisesti valittuja mittareita ja mieti voidaanko lähestymistapaa kehittää.

7. Mitä päätöksiä voit tehdä mittariston perusteella?

Mitä päätöksiä voit tehdä mittariston perusteella, on varmaankin tärkein kysymys. Mitä sinun pitää tehdä, jos liikevaihto laskee mutta liidien määrä nousee, tai päinvastoin? Mikäli et pysty helposti vastaamaan tähän, sinulla saattaa olla väärät mittarit. 

Yrityksen dashboard esimerkki

Kuvassa on esimerkki, miltä osa yrityksen dashboardista esimerkiksi voi näyttää 4Straction-palvelussa toteutettuna.

BLOGI