Kirjanpitäjä-Suomi-Kirjanpitäjä sanasto

Kategoriat Yleinen

Puhuuko kirjanpitäjäsi täyttä hepreaa ja et oikein saa koppia siitä, mitä hän koittaa sinulle sanoa? Tyhmiä kysymyksiä ei ole ja me Valjaalla vastaamme mielellämme asiakkaitamme askarruttaviin kysymyksiin. Aina niitä ei kuitenkaan uskalleta esittää ja siksi loimme sanaston kielimuurin välttämiseksi. Mikäli kirjanpitäjäsi kommentit menivät aivan yli hilseen, katso tästä mitä termi tarkoittaa, niin pysyt paremmin kartalla.

Tämä sanasto on tarkoitettu ihan kaikille, jotka haluavat käydä läpi taloushallinnon termistöä selkokielellä selitettynä. Aihepiiri ei taida olla kenenkään muun mielestä siistiä, kuin alalla työskentelevien, joten ehkäpä tämä sanasto oli paikallaan tehdä.

Aktivointi

Mistä ihmeestä kirjanpitäjäsi horisee kun hän kysyy sinulta aktivoidaanko jotain taseeseen? Aktivoiminen tarkoittaa kulun siirtämistä taseeseen ja yleensä sen poistamista poistoin tulevina tilikausina. Esimerkiksi jos ostat yhtiön tuotantokäyttöön pakettiauton 20 000 eurolla alv 0%, niin et saa vähentää kustannusta kerralla, vaikka kuinka haluaisit. Saat vähentää auton hankintavuonna 25% menojäännöspoiston eli 5000 euroa. Loput hankinnasta vähennetään myöhempinä tilikausina. Voit lukea lisää aktivoinneista blogissamme:”Tuotekehitysmenojen aktivointi”

Arvonlisävero (alv)

ALV on vero, joka kohdistuu tuotteiden ja erilaisten palveluiden kulutukseen. Verokanta vaihtelee eri maissa, mutta suomessa yleinen verokanta on 24%. Osa tuotteista ja palveluista ei kuitenkaan laskeudu juuri 24 prosentin verokannan alle, vaan poikkeuksia on perustuen tuotteen/palvelun luonteeseen. Voit lukea tarkemmin eri alv-prosenteista alta.

14% verokantaa käytetään elintarvikkeissa, ravintola- sekä ateriapalveluissa ja eläinten rehussa. On kuitenkin hyvä ymmärtää, että tähän ei kuulu alkoholijuomat, tupakkatuotteet tai juomavesi.

10 prosentin arvonlisäverokannan alle kuuluu karkeasti kaikenlaiset kuljetuspalvelut ja osa liikuntapalveluista. Hyvä esimerkki on taksikulut, mutta on myös muita tilanteita, joissa käytetään tätä verokantaa. 10% alle kuuluvat seuraavanlaiset tuotteet ja palvelut: lääkkeet, kirjat, henkilökuljetukset, majoitus jne.

Ketkä sitten ovat vapautettuja arvonlisäverollisesta toiminnasta? Niitäkin siis on olemassa ja tähän ryhmään kuuluu muun muassa terveyden- ja sairaanhoito, tekijänoikeudet, postin yleispalvelut, sosiaalihuolto jne. Tarkempia ryhmittelyjä voit käydä katsomassa verohallinnon sivuilta.

Budjetti

Budjetti on taloudellinen suunnitelma ja sitä käytetään apuna liiketoiminnan ennustamisessa, sekä taloudellisen tilanteen hahmottamisessa. Se voi olla ajanjaksoltaan kuukausien tai vuosien pituinen riippuen siitä, mitä halutaan arvioida sekä mitata. Budjetteja laaditaan tyypillisimmin tuloslaskelmalle ja kassavirralle, taseen budjetointi on hieman harvinaisempaa. Ideana on, että pystyt arvioimaan yrityksesi taloudellista tilaa ja tekemään päätöksiä paremmin, kun näet organisaatiosi tulot ja menot yhteen kasattuna. Me Valjaalla tarjoamme laajan kirjon erilaisia controller-palveluita ja budjetointi kuuluu valikoimaamme! Jos kiinnostuit, voit lukea lisää tästä

Current ratio

Nykyään on todella trendikästä käyttää englanninkielisiä termejä, kun puhuutaan liiketoiminnasta. Tämä tosin on ihan oikeasti tärkeä tunnusluku, eikä pelkkää sanahelinää. Tämä tunnusluku kertoo, miten yrityksesi pystyy suoriutumaan lyhyen aikavälin velvoitteistaan. Current ratio siis näyttää maksuvalmiuden alle vuoden aikana realisoituvista kustannuksista. Voit lukea current ratiosta ja muista tärkeistä tunnusluvuista lataamalla meidän tekemän oppaan täältä.

Ennakkoperintärekisteri

Jos yritys tekee työsuorituksia asiakkailleen, niin yrityksen on kuuluttava ennakkoperintärekisteriin, ettei maksajan tarvitse pidättää ennakonpidätystä maksusta. Työsuoritus tarkoittaa käytännössä palveluja, asiantuntijapalvelu, kampaamo, rakentaminen jne. Tavarakauppaa käyville yrityksille ennakkoperintärekisteri ei ole pakollinen. Verohallinto merkitsee ennakkoperintärekisteriin yrityksen hakemuksesta. Edellytyksenä on, että yritys on hoitanut asiansa verottajan suuntaan. Lisätietoja verottajan sivuilta.

Ennakkovero

Verohallinto määrää yritykselle ennakkoveron, joka perustuu yrityksen verotettavaan tulokseen. Ennakkoveroa voi myös itse hakea ja tarvittaessa muuttaa summaa kesken tilikauden. Osakeyhtiöillä tulovero on tasavero 20%, esimerkiksi 20 000 euron tuloksesta maksetaan 4 000 euroa veroja. Toiminimillä ennakkovero perustuu yrittäjän tuloihin ja verotus on progressiivista, eli mitä enemmän tulosta tulee sitä enemmän veroja maksetaan.

Henkilöstökulut

Tämä erä kuuluu tuloslaskelmaan. Henkilöstökuluissa esitetään henkilöstön ja yrittäjän palkoista aiheutuvat menot sivukuluineen. Termihän sinänsä selittää itse itsensä.

Jaksottaminen

Tulojen siirtäminen myöhemmäksi tai menojen siirtäminen aikaisemmaksi. Joskus tulo maksetaan ajankohtana, joka ei suoraan ole verrannollinen aikaväliin, jolloin tuloa on kertynyt. Tulo voidaan tällöin jakaa osiin, jolloin tulovaikutus saadaan kerrytettyä kuukausille, kvartaaleille tai esimerkiksi vuosille. Tämä luonnollisesti mahdollistaa eri kausien tarkemman kuvauksen, kun tulot ja menot jakautuvat realistisemmin ajanjaksolla.

Korkokulut

Vieraasta pääomasta, eli velasta maksettava kustannus. Eli mitä enemmän vivutat, sitä enemmän maksat siitä.

Kustannuspaikka

Kustannuspaikkoja luodaan kirjanpitoon, jotta päästään paremmin seuraamaan yrityksen eri toimintojen kannattavuutta. Esimerkiksi yksittäisestä tiimistä tai projektista voidaan luoda kustannuspaikka, jolloin tulot ja menot voidaan kohdistaa suoraan sille yksikölle, jolle kustannus kuuluu. Tällä tavalla saadaan parempi kuva liiketoiminnan kehittämisestä ja dataa voidaan jatkojalostaa sisäisessä laskennassa esimerkiksi kannattavuuslaskelmien muodossa. Synonyymejä kustannuspaikalle ovat laskentakohteet ja dimensiot, toisinaan myös seurantakohteella tarkoitetaan samaa asiaa.

Käyttöpääoma

Yrityksen toimintaan sitoutuneen rahan määrä. Esimerkkinä sitoutuneesta pääomasta voidaan käyttää vaikkapa varastoa taikka kertyneitä myyntisaamisia.

Kassavirta

Tästä tykätään puhua paljon, mutta on myös tärkeää ymmärtää mitä kassavirta tarkoittaa. Kassavirta indikoi firmasi rahaliikennettä, eli rahaa joka virtaa kassaasi sisään ja ulos sieltä. Jos kuulet termin ”kassavirta on negatiivinen”, tarkoittaa se, että kulurakenne on vinksallaan ja sinulla on enemmän menoja kuin tuloja. On siis sanomattakin selvää, että kassavirta kulkee käsikädessä yrityksesi maksuvalmiuden kanssa. Me Valjaalla tarjoamme kassavirtaennusteita osana controller-palveluitamme. Jos kiinnostuit, lue tästä lisää

Lomapalkkavaraus

Työntekijöille kertyy palkallista lomaa silloin, kun työpäiviä on kuukaudessa 14 päivää tai enemmän. Tuntipalkallisella pitää täyttyä 35 tuntia kuukaudessa. Ensimmäisenä vuonna lomapäiviä kertyy 2 kuukaudessa, ja sen jälkeen 2,5. Tästä kertyy luonnollisesti lomapalkkaa, joka kirjataan lomapalkkavaraukselle ja sieltä tulokselle. Lomapalkkavaraus kasvaa kun henkilöstö käy töissä ja kerryttää lomapäivä. Kun lomapäivät koittavat, henkilöstölle maksetaan palkan sijaan lomapalkkaa, ja varausta puretaan.

Luottotappio

Mikäli asiakas heittää niin sanotusti kupit nurin eli tekee konkurssin, niin tällöin syntyy luottotappio. Eli rahat valitettavasti jää saamatta. Useimmiten konkurssipesistä ei jää mitään jaettavaa, jos jää niin yleensä muutamia prosentteja alkuperäisestä saatavasta. Konkurssimenettelyt kestävät yleensä useamman vuoden. Asiakkaan hakeutuessa saneerausmenettelyyn, voit myös menettää valtaosan saatavastasi. Tarkista asiakkaan taustat aina ennen luottopäätöksen tekemistä, eli ennen kun myyt laskulla tavaraa.

Maksuehto

Mitä lyhyempi maksuehto, sitä parempi. Eli minkä verran annat siimaa asiakkaille maksaa lähettämäsi laskun. Tällä voi olla merkittävä vaikutus kassavirtaasi, joten sitä kannattaa punnita oman liiketoimintansa näkökulmasta. Yritysten välisessä kaupassa tyypillisin maksuehto on 14 päivää.

Myyntikate

Liikevaihto vähennettynä muuttuvilla kuluilla. Lue lisää myyntikatteesta blogista

Myyntireskontra

Luettelo yrityksen myyntisaamisista. Usein tarkoitaan myös ohjelmistoa, jolla myyntilaskutusta hoidetaan. Sen kautta seurataan lähetettyjä laskuja ja niihin saapuneita suorituksia.

Nettotulos

Tuloslaskelman viimeinen rivi ja liiketoiminnan varsinainen tulos, josta on vähennetty verot. Usein nettotulos myös määrittää sen, millaista voitonjakoa firmasta on mahdollista pistää ulos.

Oma pääoma

Pääomaa, jolle ei ole takaisinmaksuvelvollisuutta. Oma pääoma koostuu yritykseen sijoitetusta osakepääomasta, mahdollisista muista rahastoista, kuten sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto, edellisten tilikausien voittovaroista ja tilikauden tuloksesta.

Ostoreskontra

Luettelo yrityksen ostoveloista. Usein tarkoitaan myös ohjelmistoa, jolla ostolaskuja käsitellään. Tällä seurataan yrityksesi ostolaskuja ja niiden maksamista.

Poisto

Tämä tarkoittaa, että hankitusta tuotteesta syntynyt meno kirjataan kuluksi yrityksellesi siten, että kulu on jaettu erillisiksi summiksi koko hankintamenon vaikutusajalle. Ideana on, että poisto huomioi hankinnan kulumisen ja ikääntymisen, eli hiljattaisen arvonvähentymisen. Tämän hahmottaa parhaiten miettimällä perinteistä teollisuuden kalustoa. Olisi esimerkiksi kohtalaisen järjetöntä kirjata kallis kone- & kalustoinvestointi könttäsummana kerralla, kun laitteen vaikutusaika on vaikkapa kymmenen vuotta. On hyvä muistaa, että myös aineettomista hyödykkeistä, kuten IT-järjestelmistä, on mahdollista tehdä poistoja.

Tilikausi

Tilikaudella tarkoitetaan kirjanpidossa ajanjaksoa, jonka kokonaisuudesta luodaan tilinpäätös. Normaalisti kausi on pituudeltaan 12 kuukautta. Yleensä tilikausia on yrityksillä perinteinen kalenterivuosi, mutta murrettu tilikausia on myös mahdollinen, jolloin kalenterivuoden sijaan kausi saattaa alkaa esimerkiksi kesäkuussa. Tilikausia voi olla pituudeltaan poikkeava, jos yrityksen toimintaa ollaan aloittamassa, lopettamassa taikka tilinpäätöksen ajankohtaa halutaan vaihtaa. Maksimissaan kausi saa olla 18 kuukautta.

Toiminimi

Usein toiminimi-termiä käytettäessä tarkoitetaan yksityistä elinkeinonharjoittajaa. Toiminimi kuitenkin tarkoittaa minkä tahansa yrityksen tai yhdistyksen nimeä, joka on käytössä niiden toiminnassa. Yksityinen elinkeinonharjoittaja (puhekielessä toiminimi) harjoittaa liiketoimintaa omissa nimissään ja on vastuussa liiketoiminnasta henkilökohtaisella omaisuudellaan.

Tosite

Eli kirjanpidon tosite on nimensä mukaisesti todistusainesto siitä, että jokin liiketapahtuma/transaktio on tapahtunut. Kun kirjanpitäjä vaatii sinulta tositetta kirjanpitoon, tarkoittaa se usein ettet ole lähettänyt yrityksesi nimissä tehdystä hankinnasta kuittia kirjanpitäjällesi. Tosite on usein vain perus kuitti, mutta se voi myös olla esimerkiksi rahtikirja tai ajopäiväkirja. Pidä huoli, että sinulla on liiketapahtumistasi tositteet tallella, ja ne menevät kirjanpitoon saakka, niin helpotat kirjanpitäjäsi arkea huomattavasti. Siitä syntyy helposti muutama harmaa hius täällä meidän päässämme, kun tilinpäätös pitäisi saada pakettiin ja kirjanpidosta puuttuu tuhansien eurojen edestä tositteita.

Tuloslaskelma

Tähän kuuluu liiketoiminnasta syntyneet tulot sekä kulut tilikauden aikana. Siitä näkee hyvin tulojen kokonaismäärän ja mihin rahaa on kulunut. Rakenne toimii siten, että ylimpänä löytyy myyntituotot ja liiketoiminnan muut tuotot joista sitten vähennetään liiketoiminnan kulut. Voit lukea lisää tuloslaskelmasta toisessa blogitekstissämme. Tekstiin pääset tästä

Tase

Tase on kohtalaisen laaja kokonaisuus. Lyhyesti ja ytimekkäästi tase osoittaa yrityksen varat, velat sekä oman pääoman. Jos haluat lukea asiasta lisää, pääset tästä katsomaan blogikirjoitustamme taseesta.

Tasekirja

Tasekirja sisältää lain vaatimat tilinpäätöstiedot yhdessä kokonaisuudessa. Siihen kuuluvat tuloslaskelma, tase, tilinpäätöksen liitetiedot, (toimintakerotus) ja tilinpäätöksen allekirjoitus. Vuodesta 2016 lähtien fyysistä tasekirjaa ei ole tarvinnut tehdä, vaan kaikki on voitu hoitaa sähköisesti. Etenkin, jos on perehtynyt taloushallintoon vasta 2016 vuoden jälkeen, voi olla että koko termi tasekirja ei ole täysin tuttu. Tasekirjan sijaan käytetään usein vain termiä tilinpäätös.

TVL

Lyhenne tarkoittaa tuloverolakia. Yksityishenkilöitä verotetaan tuloverolain mukaan. Yrityksiä pääsääntöisesti verotetaan elinkeinotulon verottamisesta annetun lain pohjalta.

Tilitoimisto

Tilitoimisto on tietenkin me! Jos sinulla on tilitoimiston vaihto mielessä, voit lukea siitä lisää tästä. Me Valjaalla tarjoamme laajan kirjon erilaisia palveluita ja panostamme siihen, että käytössämme on alan parhaat työkalut. Olemme mukana luomassa menestystarinaasi ja pidämme huolen, että talouden raportointi on kunnossa.

Vaihto-omaisuus

Yrityksen vaihto-omaisuutta ovat sellaisenaan tai jalostettuna luovutettaviksi suunnitellut hyödykkeet. Esimerkiksi ruokakaupalla vaihto-omaisuutta ovat myytävät tuotteet, tomaatit, banaanit jne. Riippuen yrityksen toiminnan luonteesta, on myös täysin mahdollista, että vaihto-omaisuutta ei ole. Esimerkiksi asiantuntijapalveluita myyvillä yrityksillä ei välttämättä ole varastoa lainkaan ja tällöin ei myöskään ole vaihdettavaa omaisuutta.

Vapaa oma pääoma

Yrityksen pääomaa,  jota saa vapaasti jakaa osakkeenomistajille. Tämä koostuu sijoitetun vapaan pääoman rahastosta (SVOP), edellisten tilikausien voitoista ja tilikauden voitosta.

Vastaavaa

Taseen vastaavaa puolella esitetään yrityksen omaisuuserät. Varallisuus taseen vastaavaa puolella on esitetty niin, että ylimpänä ovat vaikeimmin rahaksi muutettavat erät ja alimpana esitetään yhtiön rahavarat. Esimerkiksi jos yhtiö omistaa osuuksia toisesta yrityksestä, erilaiset sijoitukset, kalusto, myyntisaamiset ja rahavarat.

Vastattavaa

Taseen vastattavaa puoli kertoo, miten yritystä on rahoitettu. Vastattavaa-puolella esitetään oma pääoma ja yrityksen velat.

Vieras pääoma

Yrityksen ottama velkarahoitus. Toisin kuin omalla pääomalla, vieraalla pääomalla on aina takaisinmaksuvelvollisuus. Esimerkkejä vieraasta pääomasta ovat ostovelka, pankkilainat sekä verovelka.

Voitto

Tällä tarkoitaan yleensä samaa kuin nettotulos, eli tuloslaskelman viimeinen rivi.

Yksityisotto

Tämä on yrittäjän versio palkan nostamisesta. Yksityinen elinkeinonharjoittaja voi ottaa toiminimensä tililtä rahaa omaan käyttöönsä niin halutessaan. Tätä kutsutaan yksityisotoksi ja vaikka se ei olekaan palkan nostamista varsinaisesti, käytetään termiä arkikielessä samassa mielessä. Haluatko tietää paljonko sinun pitää laskuttaa, jotta saat nettona 3000 €/kk? Lue tästä meidän toinen blogiteksti, joka käsittelee asiaa hieman laajemmin.

BLOGI