Kirjanpitäjä-Suomi-Kirjanpitäjä sanasto

Puhuuko kirjanpitäjäsi täyttä hepreaa, etkä oikein saa koppia siitä, mitä hän yrittää sinulle sanoa? Mikäli kirjanpitäjäsi kommentit menivät aivan yli hilseen, katso tästä artikkelista mitä termit tarkoittavat, niin pysyt paremmin kartalla.

Sanasto on tarkoitettu ihan kaikille, jotka haluavat käydä läpi taloushallinnon termistöä selkokielellä selitettynä. Aihepiiri ei tosin taida olla kenenkään muun kuin alalla työstentelevien mielestä siistiä.

Tyhmiä kysymyksiä ei ole ja me Valjaalla vastaamme mielellämme asiakkaitamme askarruttaviin kysymyksiin. Lisää termejä ja laskentakaavoja löydät Yrityksen tunnusluvut -oppaastamme.

Aktivointi

Mistä ihmeestä kirjanpitäjäsi horisee kun hän kysyy sinulta aktivoidaanko jotain taseeseen? Aktivoiminen tarkoittaa kulun siirtämistä taseeseen ja yleensä sen poistamista poistoin tulevina tilikausina.

Esimerkiksi jos ostat yhtiön tuotantokäyttöön pakettiauton 20 000 eurolla (ALV 0%), et saa vähentää kustannusta kerralla, vaikka kuinka haluaisit. Saat vähentää auton hankintavuonna 25% menojäännöspoiston eli 5000 euroa. Loput hankinnasta vähennetään myöhempinä tilikausina.

Voit lukea lisää aktivoinneista blogistamme: Tuotekehitysmenojen aktivointi

Termi poisto on myös avattu tässä sanastossa.

Arvonlisävero (ALV)

ALV on vero, joka kohdistuu tuotteiden ja erilaisten palveluiden kulutukseen. Verokanta vaihtelee eri maissa, mutta suomessa yleinen verokanta on 24%. Osa tuotteista ja palveluista ei kuitenkaan laskeudu juuri 24 prosentin verokannan alle, vaan poikkeuksia on perustuen tuotteen/palvelun luonteeseen.

14% verokantaa käytetään elintarvikkeissa, ravintola- sekä ateriapalveluissa ja eläinten rehussa. On kuitenkin hyvä ymmärtää, että tähän ei kuulu alkoholijuomat, tupakkatuotteet tai juomavesi.

10 prosentin arvonlisäverokannan alle kuuluu karkeasti kaikenlaiset kuljetuspalvelut ja osa liikuntapalveluista. Hyvä esimerkki on taksikulut, mutta on myös muita tilanteita, joissa käytetään tätä verokantaa. 10% alle kuuluvat seuraavanlaiset tuotteet ja palvelut: lääkkeet, kirjat, henkilökuljetukset, majoitus jne.

Ketkä sitten ovat vapautettuja arvonlisäverollisesta toiminnasta? Niitäkin siis on olemassa ja tähän ryhmään kuuluu muun muassa terveyden- ja sairaanhoito, tekijänoikeudet, postin yleispalvelut, sosiaalihuolto jne. Tarkempia ryhmittelyjä voit käydä katsomassa verohallinnon sivuilta.

Budjetti

Budjetti on taloudellinen suunnitelma ja sitä käytetään apuna liiketoiminnan ennustamisessa, sekä taloudellisen tilanteen hahmottamisessa. Se voi olla ajanjaksoltaan kuukausien tai vuosien pituinen riippuen siitä, mitä halutaan arvioida sekä mitata.

Budjetteja laaditaan tyypillisimmin tuloslaskelmalle ja kassavirralle, taseen budjetointi on hieman harvinaisempaa. Ideana on, että pystyt arvioimaan yrityksesi taloudellista tilaa ja tekemään päätöksiä paremmin, kun näet organisaatiosi tulot ja menot yhteen kasattuna.

Me Valjaalla tarjoamme laajan kirjon erilaisia controller-palveluita ja budjetointi kuuluu valikoimaamme!

Current ratio

Nykyään on todella trendikästä käyttää englanninkielisiä termejä, kun puhuutaan liiketoiminnasta. Tämä tosin on ihan oikeasti tärkeä tunnusluku, eikä pelkkää sanahelinää.

Current ratio kertoo, miten yrityksesi pystyy suoriutumaan lyhyen aikavälin velvoitteistaan. Current ratio siis näyttää maksuvalmiuden alle vuoden aikana realisoituvista kustannuksista.

Voit lukea current ratiosta ja muista tärkeistä tunnusluvuista lataamalla Yrityksen tunnusluvut -oppaamme.

Ennakkoperintärekisteri

Jos yritys tekee työsuorituksia asiakkailleen, niin yrityksen on kuuluttava ennakkoperintärekisteriin, ettei maksajan tarvitse pidättää ennakonpidätystä maksusta. Työsuoritus tarkoittaa käytännössä palveluja, asiantuntijapalvelu, kampaamo, rakentaminen jne.

Tavarakauppaa käyville yrityksille ennakkoperintärekisteri ei ole pakollinen. Verohallinto merkitsee ennakkoperintärekisteriin yrityksen hakemuksesta. Edellytyksenä on, että yritys on hoitanut asiansa verottajan suuntaan. Lisätietoja ennakkoperintärekisteristä verottajan sivuilta.

Ennakkovero

Verohallinto määrää yritykselle ennakkoveron, joka perustuu yrityksen verotettavaan tulokseen. Ennakkoveroa voi myös itse hakea ja tarvittaessa muuttaa summaa kesken tilikauden. Osakeyhtiöillä tulovero on tasavero 20%, esimerkiksi 20 000 euron tuloksesta maksetaan 4 000 euroa veroja.

Toiminimillä ennakkovero perustuu yrittäjän tuloihin ja verotus on progressiivista, eli mitä enemmän tulosta tulee sitä enemmän veroja maksetaan.

Henkilöstökulut

Henkilöstökuluissa esitetään henkilöstön ja yrittäjän palkoista aiheutuvat menot sivukuluineen. Tämä erä kuuluu tuloslaskelmaan. Termi käytännössä selittää itse itsensä.

Jaksottaminen

Tulojen siirtäminen myöhemmäksi tai menojen siirtäminen aikaisemmaksi. Joskus tulo maksetaan ajankohtana, joka ei suoraan ole verrannollinen aikaväliin, jolloin tuloa on kertynyt. Tulo voidaan tällöin jakaa osiin, jolloin tulovaikutus saadaan kerrytettyä kuukausille, kvartaaleille tai esimerkiksi vuosille. Tämä luonnollisesti mahdollistaa eri kausien tarkemman kuvauksen, kun tulot ja menot jakautuvat realistisemmin ajanjaksolla.

Korkokulut

Vieraasta pääomasta, eli velasta maksettava kustannus. Mitä enemmän vivutat velalla, sitä enemmän maksat siitä.

Kustannuspaikka

Kustannuspaikkoja luodaan kirjanpitoon, jotta päästään paremmin seuraamaan yrityksen eri toimintojen kannattavuutta. Esimerkiksi yksittäisestä tiimistä tai projektista voidaan luoda kustannuspaikka, jolloin tulot ja menot voidaan kohdistaa suoraan sille yksikölle, jolle kustannus kuuluu.

Tällä tavalla saadaan parempi kuva liiketoiminnan kehittämisestä ja dataa voidaan jatkojalostaa sisäisessä laskennassa esimerkiksi kannattavuuslaskelmien muodossa. Synonyymejä kustannuspaikalle ovat laskentakohteet ja dimensiot, toisinaan myös seurantakohteella tarkoitetaan samaa asiaa.

Käyttöpääoma

Yrityksen toimintaan sitoutuneen rahan määrä. Esimerkkinä sitoutuneesta pääomasta voidaan käyttää vaikkapa varastoa taikka kertyneitä myyntisaamisia.

Kassavirta

Kassavirrasta tykätään puhua paljon, mutta on myös tärkeää ymmärtää, mitä kassavirta oikeasti tarkoittaa. Kassavirta indikoi firmasi rahaliikennettä, eli rahaa joka virtaa kassaasi sisään ja ulos sieltä.

Termi ”negatiivinen kassavirta” tarkoittaa, että yrityksesi kulurakenne on vinksallaan ja sinulla on enemmän menoja kuin tuloja.

On siis sanomattakin selvää, että kassavirta kulkee käsikädessä yrityksesi maksuvalmiuden kanssa. Me Valjaalla tarjoamme kassavirtaennusteita osana controller-palveluitamme.

Valjaan palvelut pähkinänkuoressa.

Lomapalkkavaraus

Lomapalkkavaraus kasvaa, kun henkilöstö käy töissä ja kerryttää lomapäiviä. Kun lomapäivät koittavat, henkilöstölle maksetaan palkan sijaan lomapalkkaa, ja varausta puretaan.

Työntekijöille kertyy palkallista lomaa silloin, kun työpäiviä on kuukaudessa 14 päivää tai enemmän. Tuntipalkallisella pitää täyttyä 35 tuntia kuukaudessa. Ensimmäisenä vuonna lomapäiviä kertyy 2 kuukaudessa, ja sen jälkeen 2,5.

Tästä kertyy luonnollisesti lomapalkkaa, joka kirjataan lomapalkkavaraukselle ja sieltä tulokselle.

Luottotappio

Mikäli asiakas heittää niin sanotusti kupit nurin eli tekee konkurssin, eikä voi maksaa yrityksesi lähettämiä laskuja, syntyy luottotappiota. Eli yrityksesi kaipaamat rahat jäävät valitettavasti saamatta.

Useimmiten konkurssipesistä ei jää mitään jaettavaa, ja jos jää, niin yleensä muutamia prosentteja alkuperäisestä saatavasta.

Konkurssimenettelyt kestävät yleensä useamman vuoden. Asiakkaan hakeutuessa saneerausmenettelyyn, voit myös menettää valtaosan saatavastasi. Tarkista asiakkaan taustat aina ennen luottopäätöksen tekemistä, eli ennen kun myyt tavaraa laskulla.

Maksuehto

Maksuehto kertoo, minkä verran annat asiakkaillesi aikaa maksaa lähettämäsi laskun. Mitä lyhyempi maksuehto, sitä parempi yrityksellesi. Yritysten välisessä kaupassa tyypillisin maksuehto on 14 päivää.

Maksuehdolla voi olla merkittävä vaikutus kassavirtaasi, joten sitä kannattaa punnita oman liiketoimintansa näkökulmasta.

Myyntikate

Liikevaihto vähennettynä muuttuvilla kuluilla.

Lue tarkemmin blogistamme: Myyntikate – Mikä se on ja kuinka se lasketaan?

Myyntilasku

Myyntilaskut ovat yrityksesi asiakkaille lähettämiä laskuja yrityksen tarjoamista palveluista ja/tai tuotteista – siis nimensä mukaisesti myynneistä.

Laskun vastaanottajalle lähettämäsi myyntilasku on ostolasku.

Myyntireskontra

Luettelo yrityksen myyntisaamisista.

Usein myyntireskontralla tarkoitetaan myös ohjelmistoa, jolla myyntilaskutusta hoidetaan. Sen kautta seurataan lähetettyjä laskuja ja niihin saapuneita suorituksia.

Nettotulos

Tuloslaskelman viimeinen rivi ja liiketoiminnan varsinainen tulos, josta on vähennetty verot.

Usein nettotulos myös määrittää sen, millaista voitonjakoa firmasta on mahdollista antaa ulos.

Oma pääoma

Pääomaa, jolle ei ole takaisinmaksuvelvollisuutta.

Oma pääoma koostuu yritykseen sijoitetusta osakepääomasta, mahdollisista muista rahastoista, kuten sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto, edellisten tilikausien voittovaroista ja tilikauden tuloksesta.

Katso myös vieras pääoma.

Ostolasku

Ostolaskut ovat yrityksesi vastaanottamia laskuja yrityksen tekemistä hankinnoista – siis nimensä mukaisesti ostoista. Ostolasku muodostaa ostajalle ostovelan, joka tulee maksaa.

Laskun lähettäjälle sama lasku on aidan toisella puolella myyntilasku.

Ostoreskontra

Luettelo yrityksen ostoveloista.

Usein ostoreskontralla tarkoitetaan myös ohjelmistoa, jolla ostolaskuja käsitellään. Tällä seurataan yrityksesi ostolaskuja ja niiden maksamista.

Poisto

Poisto tarkoittaa kirjanpidossa, että hankitusta tuotteesta syntynyt meno kirjataan kuluksi yrityksellesi, mutta se on jaettu erillisiksi summiksi koko hankintamenon vaikutusajalle. Ideana on, että poisto huomioi hankinnan kulumisen ja ikääntymisen, eli hiljattaisen arvonvähentymisen.

Ajatuksen hahmottaa parhaiten miettimällä perinteistä teollisuuden kalustoa. Olisi esimerkiksi kohtalaisen järjetöntä kirjata kallis kone- ja kalustoinvestointi könttäsummana kerralla syömään tulosta, kun laitteen vaikutusaika on vaikkapa kymmenen vuotta. On hyvä muistaa, että myös aineettomista hyödykkeistä, kuten IT-järjestelmistä, on mahdollista tehdä poistoja.

Tilikausi

Tilikaudella tarkoitetaan kirjanpidossa ajanjaksoa, jonka kokonaisuudesta luodaan tilinpäätös. Normaalisti tilikausi on pituudeltaan 12 kuukautta.

Yleensä tilikausia on yrityksillä perinteinen kalenterivuosi, mutta niin sanottu murrettu tilikausi on myös mahdollinen, jolloin kalenterivuoden sijaan kausi saattaa alkaa esimerkiksi kesäkuussa. Tilikausia voi olla pituudeltaan poikkeava, jos yrityksen toimintaa ollaan aloittamassa, lopettamassa taikka tilinpäätöksen ajankohtaa halutaan vaihtaa. Maksimissaan kausi saa olla 18 kuukautta.

Toiminimi

Toiminimi tarkoittaa minkä tahansa yrityksen tai yhdistyksen nimeä, joka on käytössä niiden toiminnassa.

Usein termi toiminimi tarkoittaa arkikielessä yksityistä elinkeinonharjoittajaa. Yksityinen elinkeinonharjoittaja harjoittaa liiketoimintaa omissa nimissään ja on vastuussa liiketoiminnasta henkilökohtaisella omaisuudellaan.

Tosite

Kirjanpidon tosite on nimensä mukaisesti todistusainesto siitä, että jokin liiketapahtuma/transaktio on tapahtunut. Tosite on usein vain normaali kuitti, mutta se voi myös olla esimerkiksi rahtikirja tai ajopäiväkirja.

Kun kirjanpitäjä vaatii sinulta tositetta kirjanpitoon, se tarkoittaa usein sitä, ettet ole lähettänyt yrityksesi nimissä tehdystä hankinnasta kuittia kirjanpitäjällesi.

Pidä huoli, että sinulla on liiketapahtumistasi tositteet tallella, ja ne menevät kirjanpitoon saakka. Näin helpotat kirjanpitäjäsi arkea huomattavasti, täytät lakisääteiset vaatimukset ja varmistat, ettet menetä rahaa.

Puuttuneista tositteista syntyy helposti muutama harmaa hius kirjanpitäjälle, jos tilinpäätös pitäisi saada pakettiin ja kirjanpidosta puuttuu tuhansien eurojen edestä tositteita.

Tuloslaskelma

Tuloslaskelmaan kuuluvat liiketoiminnasta syntyneet tulot sekä kulut tilikauden aikana. Siitä näkee hyvin tulojen kokonaismäärän ja mihin rahaa on kulunut.

Tuloslaskelman rakenne toimii siten, että ylimpänä löytyvät myyntituotot ja liiketoiminnan muut tuotot, joista sitten vähennetään liiketoiminnan kulut.

Voit lukea lisää tuloslaskelmasta toisesta blogistamme: Tuloslaskelma

Tase

Lyhyesti ja ytimekkäästi tase osoittaa yrityksen varat, velat sekä oman pääoman tiettynä hetkenä.

Tase on kuitenkin kohtalaisen laaja kokonaisuus. Lue lisää artikkelistamme: Mikä on tase mitä se kertoo?

Tasekirja

Tasekirja sisältää lain vaatimat tilinpäätöstiedot yhdessä kokonaisuudessa. Siihen kuuluvat tuloslaskelma, tase, tilinpäätöksen liitetiedot, (toimintakerotus) ja tilinpäätöksen allekirjoitus.

Vuodesta 2016 lähtien fyysistä tasekirjaa ei ole enää tarvinnut tehdä, vaan kaikki on voitu hoitaa sähköisesti. Tasekirja ei välttämättä ole terminä kovin tuttu, jos on perehtynyt taloushallintoon vasta 2016 vuoden jälkeen. Tasekirjan sijaan käytetään usein vain termiä tilinpäätös.

TVL eli tuloverolaki

Lyhenne TVL tarkoittaa tuloverolakia. Yksityishenkilöitä verotetaan tuloverolain mukaan. Yrityksiä verotetaan pääsääntöisesti elinkeinotulon verottamisesta annetun lain pohjalta.

Tilitoimisto

Tilitoimisto tarjoaa taloushallinnon palveluita ja on useimmiten vastuussa asiakasyritystensä lakisääteisestä kirjanpidosta.

Me Valjaalla tarjoamme laajan kirjon nerokkaita taloushallinnon palveluita ja panostamme siihen, että käytössämme on alan parhaat työkalut. Olemme aktiivisesti mukana luomassa menestystarinaasi ja pidämme huolen, että talouden raportointi on kunnossa.

Lue lisää Valjaan palveluista.

Vaihto-omaisuus

Yrityksen vaihto-omaisuutta ovat sellaisenaan tai jalostettuna luovutettaviksi suunnitellut hyödykkeet. Esimerkiksi ruokakaupalla vaihto-omaisuutta ovat myytävät tuotteet, tomaatit, banaanit jne.

Riippuen yrityksen toiminnan luonteesta, on myös täysin mahdollista, että vaihto-omaisuutta ei ole. Esimerkiksi asiantuntijapalveluita myyvillä yrityksillä ei välttämättä ole varastoa lainkaan ja tällöin ei myöskään vaihdettavaa omaisuutta.

Vapaa oma pääoma

Vapaa oma pääoma on yrityksen pääomaa, jota saa vapaasti jakaa osakkeenomistajille. Tämä koostuu sijoitetun vapaan pääoman rahastosta (SVOP), edellisten tilikausien voitoista ja tilikauden voitosta.

Vastaavaa

Taseen vastaavaa puolella esitetään yrityksen omaisuuserät.

Varallisuus taseen vastaavaa puolella on esitetty niin, että ylimpänä ovat vaikeimmin rahaksi muutettavat erät ja alimpana esitetään yhtiön rahavarat. Esimerkiksi jos yhtiö omistaa osuuksia toisesta yrityksestä, erilaiset sijoitukset, kalusto, myyntisaamiset ja rahavarat.

Vastattavaa

Taseen vastattavaa puoli kertoo, miten yritystä on rahoitettu. Vastattavaa-puolella esitetään oma pääoma ja yrityksen velat.

Vieras pääoma

Yrityksen ottama velkarahoitus.

Toisin kuin omalla pääomalla, vieraalla pääomalla on aina takaisinmaksuvelvollisuus. Esimerkkejä vieraasta pääomasta ovat ostovelka, pankkilainat sekä verovelka.

Voitto

Yrityksen voitolla tarkoitaan yleensä samaa kuin nettotulos, eli yrityksen kaikkien tulojen ja menojen jälkeen jäämä yritystoiminnan tulos. Usein samaan viitataan myös kansankielisesti termillä tuloslaskelman viimeinen rivi.

Yksityinen elinkeinonharjoittaja

Yksityinen elinkeinonharjoittaja tarkoittaa elinkeinotoimintaa harjoittavaa luonnollista henkilöä (yksittäistä ihmistä). Termillä pystytään tekemään ero erilaisten yhtiöiden (esim. osakeyhtiöiden) ja yrittäjien välillä, sillä lainsäädännössä nämä ovat kaksi eri asiaa.

Yksityinen elinkeinonharjoittaja on yrittäjä, mutta ei yhtiö. Henkilö toimii omissa nimissään ja vastaa itse taloudellisista sitoumuksistaan, kuten yritystoimintaan ottamista veloistaan.

Yksityistä elinkeinonharjoittajaa kutsutaan yleiskielessä usein toiminimeksi tai toiminimellä toimivaksi yrittäjäksi, vaikka nämä eivät ole sama asia.

Yksityisotto

Yksityisotto on yksityisen elinkeinoharjoittajan (ns. toiminimiyrittäjän) versio palkan nostamisesta.

Yksityinen elinkeinonharjoittaja voi ottaa toiminimensä tililtä rahaa omaan käyttöönsä niin halutessaan. Tätä kutsutaan yksityisotoksi. Vaikka se ei varsinaisesti olekaan palkan nostamista, käytetään termiä arkikielessä samassa mielessä.

Haluatko tietää paljonko sinun pitää laskuttaa, jotta saat nettona 3000 €/kk?

Valjas – apua yrityksen talousasioihin

Nerokkaita taloushallinnon ratkaisuja yrityksille, yrittäjille ja taloushallinnon ammattilaisille.

Panostamme talouden dataan ja henkilökohtaisuuteen. Emme ole kuten muut ”tilitoimistot” vaan selkeä, asioita aktiivisesti ratkova kumppani.