Myyntikate – mikä se on ja kuinka se lasketaan?

Lyhyesti; myyntikate on yrityksen liikevaihto vähennettynä muuttuvilla kuluilla.

Mistä sitten tiedät, mitkä ovat yrityksessäsi muuttuvia kuluja? Sen hahmottamista helpottaa, kun pohdit, mihin kuluihin myynnin vaihtelu vaikuttaa. Kyseiset kulut ovat yrityksesi muuttuvia kuluja.

Jotta asia ei olisi liian yksinkertainen, myyntikatteen tulee kattaa myös yrityksesi kiinteät kulut sekä rahoituskulut, jotta pääset edes nollatulokseen eli saavutat ns. kriittisen pisteen.

Mistä myyntikatteen näkee?

Tietyillä toimialoilla myyntikate näkyy suoraan virallisesta tilinpäätöksestä, vaikka et löydäkään sitä terminä tuloslaskelmasta. Voit laskea myyntikatteen tai myyntikateprosenttin auki itse.

Monilla aloilla myyntikatetta ei kuitenkaan näe suoraan virallisesta tilinpäätöksestä. Esimerkiksi henkilöstövuokrauksessa muuttuvat kulut koostuvat palkoista. Ne on niputettu yhtiön hallinnon palkkojen kanssa samaan nippuun tilinpäätöksessä. Jos myyntikatetta halutaan seurata se pitää toteuttaa joko erillisillä kirjanpidon tileillä tai laskentakohteilla (kustannuspaikka/dimensio tarkoittaa myös samaa asiaa).

Lidl-ketju piilotti vuosikausia myyntikatteen tilinpäätöksissään ja tilintarkastaja huomautti tilintarkastuskertomuksessa vuosittain asiasta. He eivät halunneet paljastaa myyntikatetta kilpailijoilleen.

Miten myyntikate lasketaan?

Myyntikatteen suhdetta mitataan liikevaihtoon. Myyntikateprosentti siis kertoo prosenttiosuuden, joka saaduista tuotoista jää jäljelle, kun niistä on vähennetty myytyjen tuotteiden hankintakustannukset eli muuttuvat kulut.

Esimerkiksi tukkukaupassa myyntikateprosentti voi olla alhainen ja toiminta perustuu suureen volyymiin ja varaston nopeaan kiertoon.

Palvelualoilla myyntikatteen laskenta on yleensä monimutkaisempaa kuin tavarakaupassa. Palveluiden hinnoittelussa tulee huomioida varsinaisen tuotteen/tuotteiden lisäksi myös työstä aiheutuneet kustannukset, kuten esimerkiksi palkat sivukuluineen, palveluun liittyvät hallinnolliset kulut, mahdolliset matkakustannukset ja niin edelleen.

Esimerkki – myyntikatteen laskeminen

Haluat tuotteellesi tai palvelullesi 40 %:n myyntikatteen. Tuotteen sisäänostohinta on 100 yksikköä. Miten lasket katteen oikein?

  • Myyntihinnan laskukaava: 100 / (100-40) x 100 = 166,67 €
  • Tarkistus: 166,67 x 40 % = 66,67 €
  • Myyntikate: 66,67 / 166,67 € = 40 %

Kuinka voit parantaa yrityksesi myyntikatetta?

Vaihtoehtoja on käytännössä kaksi; nostamalla tuotteen tai palvelun myyntihintaa tai vaihtoehtoisesti karsimalla kustannuksia.

Toteutunut myyntikate ei kuitenkaan välttämättä vastaa hinnoittelussa asetettua katetta. Alennukset ovat katteita tehokkaasti syövä tekijä ja vaikkapa vaatekauppa on tästä hyvä esimerkki; kaikki sesongin vaatteet eivät mene kaupaksi ja loput tuupataan ulos alennuksella.

Huomioi siis hinnoittelussa myös nämä seikat, jotta myyntikatteesi pysyy riittävän hyvänä. Jos tuotteesi laskennallinen myyntikate on 30 % ja annat 10 % alennuksen asiakkaalle, syöt luonnollisesti katteestasi prosentteja.

  • Myyntihinta 100 €
  • Katteen osuus 30 €
  • Annettu alennus -10 €
  • Toteutunut myyntihinta 90 €
  • Toteutunut kate 20 €
  • Kateprosentti 20/90 = 22 %

Antamalla 10% alennuksen annoit samalla myyntikatteestasi 26,7 % alennuksen. Pyyhit siis samalla pyöreän neljänneksen myyntikatteestasi taivaan tuuliin. Alennuksia antamalla voi tuhota hyvänkin bisneksen kannattavuuden helposti. Pidä siis huoli, että sinä tai myyntiporukkasi ei jakele aiheetta alennuksia ja tuhoa katteitasi.

Hävikki on myös yksi katetta syövä tekijä, mutta tämä ei luonnollisestikaan koske kaikkia toimialoja. Esimerkiksi elintarvikkeita myytäessä osa tuotteista yksinkertaisesti menee pilalle ja niitä ei voi enää myydä. Vähittäiskaupassa myös esimerkiksi myymälävarkaudet voivat viedä osan katteesta.

Paljonko myyntikatteen tulisi olla? Mikä on hyvä myyntikate?

Vastaus riippuu hyvin paljon toimialasta, eikä yleispätevää prosenttilukua ole. Myyntikate vaihtelee suuresti eri toimialojen kesken. Myyntikatetta olisikin syytä verrata samantyyppisten tuotteiden tai palveluiden kesken.

Esimerkki – myyntikate ja nollatulokseen pääseminen

Kuvitellaanpa, että tuotteesi tai palvelusi myyntihinta on 50 € / kpl joka sisältää 30 % myyntikatteen. Yrityksesi kiinteät kulut ovat 8000 € / kk sisältäen esimerkiksi palkkakulut, toimitilan vuokran, IT-kulut, kirjanpitokustannukset ja niin edelleen. Montako kappaletta sinun tulisi myydä tuotettasi/palveluasi, jotta saavuttaisit nollatuloksen eli niin kutsutun kriittisen pisteen?

50 € x 30% = 15 € myyntikatetta per myyty tuote/palvelu

Kiinteät kulut 8000 € / 15 = 534 kpl x 50 € = 26 700 e liikevaihtoa kuukaudessa, jotta yritys saavuttaa nollatuloksen.

Jos haluat voitollisen tuloksen, on sinun siis myytävä tuotteitasi ja palveluitasi enemmän kuin kriittisen pisteen vaatima 534 kappaletta!

Huomio myös, että laskelma ei ota huomioon arvonlisäveroa. Tee laskemat aina arvonlisäverottomina. Lisää arvonlisävero kertomalla tuotteesi hinta 1,24:llä, jolloin saat arvonlisäverollisen myyntihinnan. 

Menikö liian vaikeaksi?

Jos kuitenkin tuntuu siltä, ettei katteiden ja kateprosenttien laskeminen luonnistu omin avuin, älä huolestu. Taloushallinnon asiantuntijamme Valjaalla voivat tuottaa yrityksellesi kuukausittain myös raportin, josta näet yrityksesi myyntikatteen suoraan, vaikkei sitä virallisesta tuloslaskelmasta suoraan saakaan näkyviin. Ota rohkeasti yhteyttä!

Valjas – apua yrityksen talousasioihin

Nerokkaita taloushallinnon ratkaisuja yrityksille, yrittäjille ja taloushallinnon ammattilaisille.

Panostamme talouden dataan ja henkilökohtaisuuteen. Emme ole kuten muut ”tilitoimistot” vaan selkeä, asioita aktiivisesti ratkova kumppani.