Valjas ALV laskuri

ALV-laskuri

ALV-laskuri laskee verollisen ja verottoman hinnan sekä arvonlisäveron määrän.

Laskurin latautuminen alle voi viedä hetken.

Mikä arvonlisävero on?

Arvonlisävero on kulutusvero, joka kohdistuu lähes kaikkien tavaroiden ja palveluiden kulutukseen. Yritysten välisessä kaupassa yritykset saavat vähentää hankinnoistaan maksamansa arvonlisäveron tietyin rajoittein. Tietyillä toimialoilla vähennysoikeutta ei ole, koska myynnit eivät ole arvonlisäveron piirissä. Tällaisia toimialoja ovat mm. rahoituspalvelut tiettyjä poikkeuksia lukuunottamatta ja lähes kaikki terveydenhuoltoon liittyvä.

Veron perintä tapahtuu yritysten toimesta ja yritykset tilittävät arvonlisäveron valtiolle. Yrityksen tilillä oleva arvonlisävero on käytännössä vain lainassa valtiolta. Yritykset on valjastettu hoitamaan verojen perintä valtion puolesta, ilman mitään korvausta ja vieläpä kovin sanktioin jos jätät veroasiat hoitamatta.

Yrittäjän on tärkeää ymmärtää, että arvonlisävero ei ole yrityksen omaa rahaa. Myyntien ja ostojen arvonlisäverojen erotus tilitetään verohallinnolle. Yrittäjän tulee siis laskea kaikki ilman arvonlisäveroa ja huomioida arvonlisäverojen tilitysviive.

Arvonlisäveron laskeminen

Arvonlisävero lasketaan verottomasta hinnasta. Esimerkiksi yrittäjä hinnoittelee tuotteen 100 euron hintaan. Tähän lisätään alv 24% eli 24 euroa. Myyntihinta on siis yhteensä 124 euroa, joka sisältää 24 euroa arvonlisäveroa.

Suomessa kuluttajakaupassa hinnat ilmoitetaan aina arvonlisäverollisena. Joissakin maissa maailmalla (esimerkiksi USA:ssa) hinnat saatetaan ilmoittaa ilman myyntiveroa (suurin piirtein vastaava kuin arvonlisävero) kuluttajakaupassakin. Veron määrä lisätään vasta kassalla hintaan.

Yritysten välisessä kaupassa käytetään tyypillisesti arvonlisäverottomia hintoja.

Arvonlisäveron vähennysoikeuden rajoituksia:

 • Luontoisetuihin liittyvät kulut, esimerkiksi työsuhdeauton kulut
 • Edustuskulut

Esimerkki arvonlisäveron laskemisesta ja maksamisesta

Esimerkiksi Abc Oy myy tammikuussa 10 000 eurolla + alv 24% eli 12 400 eurolla. Ostoja on vastaavasti tammikuussa 5 000 euroa + alv 24% eli 6200 euroa.

Yritys saa rahat myynnistä kassaansa tammikuussa ja maksaa ostot tammikuussa. Kassaan jää 6 200 euroa, josta arvonlisäveron osuus on 1 200 euroa. Eli yritykselle jäävä raha ilman arvonlisäveroa (alv 0%) on 5 000 euroa.

Myyntien ja ostojen arvonlisäverotuksen erotus 1 200 euroa maksetaan maaliskuun 12. päivä verohallinnolle. Yritys saa rahat käyttöönsä yli kuukauden ajaksi, mutta lopulta ne on tilitettävä verohallinnolle.

Yleinen arvonlisäverokanta on 24%. Tämä tarkoittaa sitä, että tuotteen tai palvelun myyntiin lisätään 24% arvonlisävero, ellei arvonlisäverolaissa ole säädetty poikkeusta alemmasta verokannasta tai verottomasta myynnistä.

Arvonlisäverokannat Suomessa

24% yleinen verokanta
 • Yleistä verokantaa sovelletaan, mikäli tuotteeseen tai palveluun ei sovelleta alennettua verokantaa.
14% alennettu verokanta
 • elintarvikkeet
 • rehut
 • ravintola- ja ateriapalvelut
10% alennettu verokanta
 • kirjat
 • sanoma- ja aikakauslehdet
 • lääkkeet
 • liikuntapalvelut
 • elokuvanäytökset
 • kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien sisäänpääsymaksut
 • henkilökuljetukset
 • majoituspalvelut

Arvonlisäverokannat EU-maissa

Arvonlisäverokannat vaihtelevat EU-maiden välillä. Katso EU-maissa sovellettavat ALV-kannat.

Arvonlisäverosta vapaa toiminta

Pienimuotoista yritystoimintaa voidaan harjoittaa ilman arvonlisäveroa. Arvonlisäverollisten rekisteriin ei ole pakko rekisteröityäm kun tilikauden liikevaihto jää alle 15 000 euron. Jos esimerkiksi teet sivutoimisesti yritystoimintaa ja asiakkaasi ovat kotitalouksia tai vaikkapa yhdistyksiä, voit hinnoitella palvelusi hieman edullisemmin kuin isommat yritykset, jotka ovat arvonlisäveron piirissä. Tai myydä samaan hintaan palvelua kuin kilpailijat ja saada enemmän katetta, koska et joudu maksamaan arvonlisäveroa eteenpäin valtiolle.

Jos asiakkaasi ovat yrityksiä, joilla on arvonlisäverosta vähennysoikeus, niin sinun kannattaa myös rekisteröidä yrityksesi arvonlisäverollisten rekisteriin. Ostajalle arvonlisävero on läpikulkuerä. Sinä voit hyödyntää arvonlisäveron alarajahuojennuksen.

Arvonlisäverottomia ovat mm. seuraavat:

 • Terveydenhuoltopalvelut
 • Sosiaalihuollon palvelut
 • Rahoitus- ja vakuutuspalvelut

Yrittäjän kannattaa aina ajatella, että arvonlisävero on valtion rahaa ja läpikulkuerä yrityksellesi. Toisin sanoen, raha käy vain kylässä yrityksen tilillä.

Laskumerkinnät

Arvonlisäverovelvollisen myyjän on annettava ostajalle lasku, joka sisältää arvonlisäverolaissa määritellyt laskumerkinnät.

Pakollisia merkintöjä laskussa ovat (AVL 209 e §):

 • laskun antamispäivä
 • juokseva tunniste
 • myyjän arvonlisäverotunniste
 • ostajan arvonlisäverotunniste, kun on kyse käännetystä verovelvollisuudesta tai tavaroiden yhteisömyynnistä
 • myyjän ja ostajan nimi ja osoite
 • tavaroiden määrä ja laji sekä palvelujen laajuus ja laji
 • tavaroiden toimituspäivä, palvelujen suorituspäivä tai ennakkomaksun maksupäivä
 • veron peruste verokannoittain, yksikköhinta ilman veroa sekä hyvitykset ja alennukset, jos niitä ei ole huomioitu yksikköhinnassa
 • verokanta
 • suoritettavan veron määrä
 • merkintä myynnin verottomuudesta tai viittaus arvonlisäverolain tai arvonlisäverodirektiivin kyseiseen säännökseen
 • merkintä ostajan verovelvollisuudesta ”käännetty verovelvollisuus”
 • merkintä ostajan laatimaan laskuun ”itselaskutus”
 • tiedot uusista kuljetusvälineistä
 • merkinnät ”voittomarginaalijärjestelmä–käytetyt tavarat”,
 • voittomarginaalijärjestelmä–taide-esineet” tai
 • voittomarginaalijärjestelmä–keräily- ja antiikkiesineet”
 • merkintä ”voittomarginaalijärjestelmä–matkatoimistot”
 • merkintä verollisen sijoituskullan myynnistä
 • viittaus aikaisempaan laskuun, kun kyse on muutoslaskusta.

Pakolliset merkinnät laskulla voivat olla millä kielellä tahansa. Verohallinto voi tarvittaessa valvonnan yhteydessä vaatia laskun kääntämistä.

Lisätietoja verohallinnon sivuilta.

Arvonlisäveron alarajahuojennus

Alarajahuojennus on käytettävissä, kun tilikauden liikevaihto on alle 30 000 euroa. Tällöin yritys saa osan maksamastaan arvonlisäverosta takaisin valtiolta. Jos yritykselle syntyy esimerkiksi toiminnan alkuvaiheissa pelkästään vähennyksiä, negatiivisesta arvonlisäverosta ei voi saada alarajahuojennusta.

Alarajahuojennusta haetaan tilikauden viimeisen arvonlisäveroilmoituksen yhteydessä.

Miten alarajahuojennus lasketaan?

Liikevaihdon ollessa välillä 15 000 euroa – 30 000 euroa, saat osan maksetuista arvonlisäveroista takaisin.

Milloin yritys on arvonlisäverovelvollinen?

Yritys voi rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi, vaikka 15 000 euron minimiraja ei ylitykään.

 1. Jos yrityksen asiakkaat ovat yrityksiä, jotka saavat vähentää hankinnoistaan arvonlisäveron, niin yrityksen kannattaa rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi. Asiakkaille arvonlisävero on läpikulkuerä.
 2. Jos yrityksen asiakkaat ovat yksityishenkilöitä ja yritystoiminta on sivutoimista liikevaihdon jäädessä alle 15 000 euron, rekisteröinti kannattaa jättää tekemättä. Esimerkiksi kilpaileva yritys myy palvelua 50 euroa + alv hinnalla eli yhteensä 62 euroa tunnilta sisältäen arvonlisäveron. Tällöin kilpaileva yritys maksaa valtiolle 12 euroa arvonlisäveroa. Yrittäjä voi myydä omaa palvelua 62 euroa tunti ja pitää arvonlisäveron osuuden itsellään, eli saa enemmän katetta myydystä palvelusta. Tämä toimii 15 000 euron rajaan asti. Jos raja ylittyy, kaikki myynti menee arvonlisäveron alle. Tämä toimii siis vain hyvin pienimuotoisessa yritystoiminnassa.

Linkkejä:

Arvonlisäverolaki

Myynti ja kysymykset palveluista

Sähköposti:
[email protected]

Puhelin:
046 923 0449, Pasi Tasanen, toimitusjohtaja

Suora kalenterivaraus:
Varaa aika Pasin kalenterista tarpeiden kartoitusta varten

Lähetä viesti