Kirjanpitäjän palkka

Avainsanat valjas

Kirjanpitäjän palkka. Minkä verran kirjanpitäjälle maksetaan? Mitkä asiat vaikuttavat palkkauksen kehittymiseen? Kannattaako esimerkiksi KLT-tutkinnon suorittaminen?

Palkkaan voi vaikuttaa myös esimerkiksi työnantajan sijainti, koulutusaste, toimiala ja työkokemus.

Lähtöpalkka kirjanpitäjälle

Lähtöpalkka pääkaupunkiseudulla tradenomi- tai merkonomikoulutuksen omaavalle kirjanpitäjälle on +-2500 euron huiteilla. Jos esimerkiksi omaat työkokemusta kesätöistä taloushallintosta tai olet työskennellyt opintojen ohella, voi se vaikuttaa positiivisesti lähtöpalkkaan.

Omien kokemusteni pohjalta maakunnissa palkkataso voi yleisesti olla jopa 500 euroa alempi kuukaudessa kuin pääkaupunkiseudulla. Yksi tyypillinen polku tilitoimistossa työskentelyyn on työharjoittelun kautta työllistyminen. Esimerkiksi Valjaalla useampi työntekijöistämme on jatkanut meillä harjoittelun jälkeen työskentelyä.

Tradenomin työharjoittelu

Työharjoittelu kuuluu osaksi opintoja tradenomin ja merkonomin koulutuksissa. Osa työnantajista maksaa harjoitteluajalta palkkaa, jolloin solmitaan työsopimus. Osa työnantajista ei maksa työharjoittelusta palkkaa, jolloin varsinaista työsopimusta ei solmita. Joillakin alan toimijoilla on trainee-ohjelmia, joiden tavoitteena on kouluttaa yrityksen tulevia tekijöitä.

Taloushallintoalaa koskeva työehtosopimus

Taloushallintoalaa koskeva työehtosopimus ei ole ns. yleissitova. Työnantajien, jotka eivät kuulu toimialaliittoon, ei tarvitse työehtosopimusta noudattaa. Työehtosopimus voidaan kyllä ottaa osaksi työsopimusta, vaikka työnantaja ei kuuluisi toimialaliittoon.

Työehtosopimuksen palkkataso on kuitenkin jäänyt selvästi jälkeen todellisista palkoista. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla ei tessin palkoilla ole käytännössä mitään merkitystä, koska kukaan ei halua työskennellä niin alhaisella palkalla. Vai miltä kuulostaisi lähtöpalkaksi 1921 euroa kuussa yllä esittämäni 2500 euron sijaan?

Esimerkki erikoisuudesta: lomaraha

Esimerkiksi lomaraha (lomaltapaluuraha), yleensä 50% lomapalkasta, on työehtosopimusten keksintö. Vuosilomalaki ei lomaraha-käsitettä tunne. Lomarahan idea sinänsä on erikoinen; maksetaan rahaa siitä, että lomalta palataan töihin. Lomaraha keksittiin 70-luvulla, kun pitkän lakon aikana työntekijöitä lähti Ruotsiin töihin ja piti keksiä jotain, millä työntekijät saatiin takaisin.

Kuten usein käy, tästä muodostui pysyvä käytäntö. Jos työsuhteessa ei noudateta työehtosopimusta, lomarahasta tulee sopia erikseen työsopimuksella, jotta siihen on oikeus. Todettakoon vielä, että Valjaalla lomaraha maksetaan. Valjaalla tarjoamme työntekijöillemme monia muitakin työn mielekkyyteen liittyviä etuja.

Tilinpäätöstaitoisen kirjanpitäjän palkka

Minkä verran tilinpäätöstaitoiselle kirjanpitäjälle maksetaan palkkaa? Tilinpäätösdokumentin lisäksi kirjanpitäjän tulee osata laatia asiakkaan veroilmoitus. Yritysmuotoja on useita toiminimestä osakeyhtiöön. Tilinpäätöksen laatimisen vaativuus vaihtelee asiakkaan koon ja myös toimialan mukaan.

Tilinpäätösosaamista on siis monentasoista. Mitä enemmän tilinpäätöksiä on tehnyt, sitä kovempi rutiini niihin syntyy. Itseään pitää altistaa myös useisiin eri toimialoihin ja eri kokoisiin yrityksiin, jotta kokemusta karttuu laajasti.

Tilinpäätöstaitoinen ja veroilmoitustaitoinen itsenäiseen työskentelyyn kykenevän kirjanpitäjän palkkaus on pääkaupunkiseudulla alkaen noin +- 3000 euron tasolla. Palkan suuruuteen vaikuttaa työkokemus ja se kuinka itsenäiseen työskentelyyn kirjanpitäjä pystyy. Yhtenä tekijänä nostaisin vaikuttavaksi tekijäksi myös asiakaslaskutuksen suuruuden. Osa meistä on vaan nopeampia tekemään kuin toiset ja samassa ajassa syntyy enemmän valmista.

Kokeneen konkarin palkkahaitari pääkaupunkiseudulla liikkuu 3000 – 4000 euron välillä. Haitarin yläpää vaatii pitkää ja laajaa kokemusta, mutta osaamisen tulee myös olla ajantasaista ja tekemisen vauhdin kunnossa. Esimies- ja tiiminvetovastuu nostavat yleensä myös palkkaa.

Mitkä asiat vaikuttavat kirjanpitäjän palkkaan?

Hanki laajasti osaamista eri toimialoilta ja kehitä jatkuvasti itseäsi. Tunne omat numerosi, eli minkä verran sinun työstä kertyy laskutusta.

Miten voit vaikuttaa palkkaasi?

  • Suorita KLT-tutkinto
  • Pidä huolta osaamisestasi säännöllisesti kouluttautumalla
  • Hanki osaamista myös kirjanpidon ja verotuksen ulkopuolelta, esimerkiksi palkanlaskennasta ja yritysjuridiikasta. IT-taitojen merkitys korostuu myös kokoajan.
  • Kehitä asiakaslaskutustasi jatkuvasti.
  • Perehdy kirjanpito-ohjelmiston tarjoamiin automaatiomahdollisuuksiin eli toisin sanoen siihen, miten voit tehdä rutiinihommat nopeammin ja tehokkaammin
  • Konsultointitaitojen merkitys korostuu tulevaisuudessa. Osaatko ottaa kantaa asiakkaan numeroihin? Esimerkiksi miten asiakkaan kannattavuus, maksuvalmius ja vakavaraisuus kehittyy? Mitä toimenpiteitä asiakkaan tulisi tehdä näiden parantamiseksi?

KLT-kirjanpitäjä

KLT on lyhenne sanoista kirjanpidon- ja laskentatoimen tutkinto. KLT-tutkinnon suorittaminen on osoitus osaamisesta. KLT-tutkinnon suorittaneita henkilöitä on suomessa noin 3000.

Taloushallintoliiton teettämän palkka- ja uratutkimuksen perusteella lisäkouluttautuminen kannattaa. KLT-tutkinnon suorittaneiden palkkataso on keskimäärin 10 prosenttia korkeampi. Tämän lisäksi työnkuvat ovat mielenkiintoisempia ja vaativampia. Pääkaupunkiseudulla KLT-kirjanpitäjän palkkataso alkaa kolmosella.

Mitä taitoja kirjanpitäjältä vaaditaan tulevaisuudessa?

Kirjanpitäjän työ on murroksessa. Työnkuva muuttuu historian tallentajasta ja peruutuspeiliin katsomisesta enemmän konsultoivaan rooliin ja prosessien hallintaan.

Asiakkaat odottavat saavansa tilitoimistoilta ja kirjanpitäjiltä enemmän neuvontaa proaktiivisesti. Ei pelkästään kuukausittain sähköpostiin toimitettua maksettavaa arvonlisäveron määrää, tuloslaskelma ja tase raporttia, joista asiakas ei välttämättä ymmärrä mitään.

Minun näkemykseni on, että nykyinen kirjanpitäjän työnkuva tulee jakautumaan useampaan erilaiseen rooliin. Esimerkiksi asiakkaiden konsultointi, verotuksen syvällinen osaaminen tai automaatio/prosessiosaaminen.

Automaatio, koneoppiminen ja tekoäly tekee tuloaan taloushallintoon. Esimerkiksi sääntöpohjaisella automaatiolla pystytään jo nyt käsittelemään ostolaskuja ja jopa automatisoimaan lähes kokonaan ostolaskujen käsittely. Sääntöjen asettaminen vaatii ymmärrystä kirjanpidosta, verotuksesta ja hieman IT-taitoja. Asetetun säännön pohjalta ohjelmisto voi tehdä satoja tai tuhansia päätöksiä. Sanomattakin on selvää, että tämä vaatii kokemusta ja ymmärrystä mitä ollaan tekemässä.

Osa meistä nauttii asiakkaiden kanssa kommunikoinnista ja konsultoivan roolin ottamisesta. Joku toinen taas mieluummin pysyy back office -hommissa virittäen esimerkiksi yllä mainittua automaatiokoneistoa ja saa kicksit siitä, että ohjelmisto hoitaa hommat oikein ilman ihmisen apua.

Valjas on moderni tilitoimisto ja kasvuyritys, joka automatisoi mielellään rutiineja. Haemme jatkuvasti hyviä tyyppejä osaksi tiimiämme!

Artikkelin on kirjoittanut Valjaan toimistusjohtaja Pasi Tasanen.