Liikuntapalveluiden arvonlisäverotus

Kategoriat Verotus

Liikuntapalveluiden arvonlisäverotukseen liittyen Verohallinto julkaisi uuden ohjeen 14.9.2017, jota käsittelen tässä kirjoituksessa.

Käytettävä arvonlisäverokanta liikuntapalveluissa ei aina ole täysin selkeä. Verohallinnon mukaan alennettua verokantaa (10%) sovelletaan palveluun, joka antaa mahdollisuuden liikunnan harjoittamiseen. Liikuntatilojen lyhytaikainen luovutus on siten alennetun verokannan mukaista. Tällaisia tiloja ovat esimerkiksi golfkentät, keilahallit, jäähallit, jalkapallokentät ja kuntosalit. Huomiona kuitenkin, että koirien agilityyn käytettävän hallin vuokrausta ei pidetä palveluna, jolla annetaan mahdollisuus liikunnan harjoittamiseen. Tällaiseen palveluun on siis sovellettava yleistä verokantaa (24%).

Alennettua verokantaa voidaan soveltaa myös silloin, kun myyjä ei luovuta tilaa. Esimerkiksi ohjattuihin liikuntatunteihin ja kamppailulajien ryhmäliikuntatunteihin sovelletaan 10%:n verokantaa, sillä palvelun pääasiallisena tarkoituksena on antaa mahdollisuus liikunnan harjoittamiseen.

Liikuntapalveluiden ohjauksessa ja opetuksessa sovelletaan kahta eri verokantaa. Teoreettinen ja lajitekninen opetus on yleisen verokannan alainen palvelu, kun taas tavanomaisen ja välttämättömien perusteiden opastuksen ja ohjauksen verokanta on 10%. Esimerkiksi ratsastusharrastuksen alkuvaiheessa ohjaus on alennetun verokannan mukaista, sillä se on välttämätöntä harrastuksen aloittamiseksi. Siinä vaiheessa, kun ohjaus muuttaa muotoaan valmennukseksi, muuttuu arvonlisäverokanta yleiseksi verokannaksi. Arvioinnissa huomioidaan myytävään palveluun sisältyvän opetuksen ja ohjauksen määrä, laatu ja merkitys ostajalle. Kuitenkin ohjattuna harjoiteltavien lajien osalta palveluun sisältyvä ohjaus ja opastus ei muuta palvelua yleisen verokannan alaiseksi.

”Itsenäisesti harjoitettavien lajien osalta vähäistä suurempi määrä ohjausta ja opetusta muuttaa myytävän palvelun opetuspalveluksi”

Alihankintapalvelut

Alihankkijan myynti ei välttämättä ole alennetun verokannan alaista, vaikka palvelun ostaja käyttäisikin sitä osana omaa alennetun verokannan alaista palvelua. Jos alihankkija myy palvelua, joka antaa mahdollisuuden liikunnan harjoittamiseen, sovelletaan alennettua verokantaa myös alihankintatilanteissa. Olennaista on, että alihankkijan suorittama liikunnanohjaus kohdistuu liikuntaa harjoittaviin henkilöihin ja ohjaus tapahtuu liikunnan harjoittamisen yhteydessä. Näin ollen ohjattuihin liikuntatunteihin voidaan soveltaa alennettua verokantaa (10%).

Personal trainer

Personal trainereiden palveluiden myyntiin sovelletaan yleistä verokantaa. Personal trainerit tukevat liikkujaa saavuttamaan parempia tuloksia ja motivoivat liikkumaan. Palveluihin kuuluu myös sali- tai liikuntaohjelman luominen, ravitsemusneuvonta sekä kuntosalilaitteiden käytön opastus.

Verohallinnon mukaan personal trainerin tai muun vastaavan valmentajan tarjoama palvelu on edellä kuvatussa tilanteessa keskeiseltä sisällöltään opetusta, ohjausta, valmennusta ja neuvontaa. Alihankkijana personal trainereiden pitää siis soveltaa yleistä verokantaa.

Hyvä tietää

Jos kuntosali tarjoaa asiakkaalle vuoden kuntosalijäsenyyttä ja yhden personal trainer -tapaamisen pakettia, voidaan paketissa soveltaa alennettua verokantaa. Palvelun pääpaino on alennetun verokannan palvelussa eli kuntokeskuksen liikuntatilojen ja ohjatun ryhmäliikunnan käyttöoikeudessa. Personal trainerin myymä palvelu on kuitenkin yleisen verokannan (24%) alaista palvelua.

Ajanviete-, elämys-, virkistys- ja muut vastaavat palvelut ovat pääsääntöisesti yleisen verokannan alaisia palveluita, vaikka palvelun suorittaminen olisikin fyysisesti vaativaa. Joogassa sovelletaan kuitenkin alennettua verokantaa.

Liikunta- ja urheiluvälineiden ja -varusteiden myyntiin tai vuokraukseen sovelletaan yleistä verokantaa. Alennettua verokantaa sovelletaan, kun välineet tai varusteet tavanomaisesti sisältyvät varsinaisen ostettavan liikuntapalvelun perushintaan. Esimerkiksi minigolf ja minigolfmaila myydään molemmat alennetulla verokannalla.

Haluaisitko lisätietoja aiheesta? Ota meihin yhteyttä, niin katsotaan miten arvonlisävero pitää käsitellä sinun tapauksessasi.

Lue myös läpi meidän aikasempi kirjoitus liikuntaedusta ja sen käsittelystä:

https://valjas.fi/liikuntaetu-ja-kulttuurietu-henkilostoedut/

Verohallinnon ohje liikuntapalveluiden arvonlisäverotuksesta:

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/60609/liikuntapalvelujen-arvonlisaverokanta/

Lähteet:

Verohallinto

Talousoppi