Mikä on käyttöpääoma?

Kategoriat Kirjanpito

Käyttöpääomalla tarkoitaan yrityksen liiketoimintaan sitoutuneita varoja.

  • Myyntisaamisten maksuaika
  • Tuotteiden varastointi
  • Palkkakulut

Hyvin harva yritys pystyy toimimaan ilman käyttöpääomaa ja toiminnan kasvaessa sitä sitoutuu enemmän.

Nokian valmistaessa matkapuhelimia käyttöpääoma oli negatiivinen. Se käytännössä tarkoitti sitä, että Nokia ehti myydä valmistamansa puhelimen ennen kuin siitä johtuvat kulut maksettiin toimittajille.

Yrityksen tunnusluvut -opas

Ota yritystoiminnan kovat luvut haltuun! Oppaasta löydät yleisimmät tunnusluvut sekä selonteon siitä, miten ja miksi niitä käytetään.

Oppaan aiheina mm.:

  • Keskeiset tunnusluvut, kuten myyntikate ja omavaraisuusaste
  • Tunnuslukujen kaavat
  • Lukujen hyödyntäminen