Mikä on käyttöpääoma?

Kategoriat Kirjanpito

Käyttöpääomalla tarkoitaan yrityksen liiketoimintaan sitoutuneita varoja.

Myyntisaamisten maksuaika

Tuotteiden varastointi

Palkkakulut

Hyvin harva yritys pystyy toimimaan ilman käyttöpääomaa ja toiminnan kasvaessa sitä sitoutuu enemmän. Nokian valmistaessa matkapuhelimia käyttöpääoma oli negatiivinen. Se käytännössä tarkoitti sitä, että Nokia ehti myydä valmistamansa puhelimen ennen kuin siitä johtuvat kulut maksettiin toimittajille.

BLOGI