Pieni Startup-sanakirja

Avainsanat startup

Osaatko puhua startuppia? Startup-termistä on viime aikoina yrittäjäbuumin johdosta muodostunut hyvin trendikäs käsite ja sitä käytetään usein business-maailmassa. Termi ”startup” viittaa nuoreen yritykseen, jonka yksi tai useampi yrittäjä on perustanut, ja jonka tarkoitus on kehittää ja tarjota markkinoille uusi ainutlaatuinen tuote tai palvelu.

Startup-yhteisön pöhinä poikkeaa arkisesta yrittäjäsanastosta monella tavalla, siksi esittelemme keskeisimmät termit ja lyhenteet joihin voit törmätä startup-maailmassa. Seassa on mukana sekä suomenkielisiä että englanninkielisiä termejä.

Tämän lisäksi olemme koostaneet kirjanpitäjä – suomi – kirjanpitäjä sanaston, koska kirjanpitäjillä on myös oma ”koodikieltään”.

Alpha test

Termillä tarkoitetaan tuotteen tai palvelun ensimmäistä testiä, ennen kuin tuote tai palvelu tuodaan markkinoille. Testin tarkoituksena on identifioida mahdollisia ongelmia ja bugeja, jotka halutaan korjata ennen varsinaista julkaisuhetkeä. Alpha testin suorittavat yleensä yrityksen omat työntekijät.

‘’A’’ round financing eli A-rahoituskierros

Kyseessä on ensimmäinen merkittävä, usein pääomasijoittavetoinen rahoituskierros. A-rahoituskierros tapahtuu yleensä ns. seed-kierroksen jälkeen. Seed-kierroksen ideana on hioa liiketoimintakonseptia isomman rahoituskierroksen saamiseksi ja osoittaa liiketoiminnan olevan skaalattavissa.

Beta test

Tuotetta tai palvelua testaa rajattu määrä loppukäyttäjiä. Testauksen ideana on, että loppukäyttäjät testaavat tuotteen/palvelun käyttöä ympäristössä, jossa he käyttäisivät sitä normaalisti.

Bridge-laina – siltarahoitus

Siltarahoitusta voidaan käyttää esimerkiksi Business Finland-projektin rahoittamiseen, mikäli yrityksellä ei ole riittävästi omia varoja projektin läpiviemiseen. Business Finland maksaa ennakkona tietyn osuuden projektista. Loput rahoituksesta maksetaan yhdessä tai useammassa erässä, aina sen jälkeen kun yritys raportoi projektin etenemisestä. Rahoituskierrosten välissä voidaan myös käyttää siltarahoitusta lyhytaikaisesti.

Bisnesenkeli (tai enkelisijoittaja)

Kyseessä on yksityishenkilö, joka sijoittaa startup yrityksiin yleensä aikaisessa vaiheessa. Sijoitus sinänsä voi tapahtua bisnesenkelin hallinnoiman sijoitusyhtiön kautta. Bisnesenkelin sijoitus ei ole aina mitattavissa pelkissä euroissa, vaan yleensä enkelisijoittaja sijoittaa kylmän käteisen lisäksi yritykseen myös kokemustansa, verokostoansa ja hyviä neuvojaan.

Bootstrapping

Toimintaa harjoitetaan ilman ulkopuolista rahoitusta esimerkiksi perustajien omilla varoilla. Perustajat voivat työskennellä yrityksen hyväksi pitkänkin aikaa ilman korvausta. Voidaan myös pyrkiä saamaan nopeasti ensimmäisiä maksavia asiakkaita ja sitä kautta rahoitusta toimintaan.

Burn rate

Burn rate kertoo, minkä verran yritys kuluttaa varoja. Yleisesti burn rate ilmaistaan kuukauden tasolla. Startup-yrityksen toiminta on usein aluksi tappiollista ja rahaa kuluu enemmän kuin sitä tulee sisään. Oletetaan, että burn rate olisi esimerkiksi 20 000 euroa kuussa. Yritys saa 200 000 euroa rahoitusta, tällöin yrityksellä on 10 kuukauden runway.

Termit Burn rate ja Runway on käsitelty tarkemmin erillisessä artikkelissaan.

Buyout ja management buyout

Yrityksen ulkopuolinen osapuoli ostaa yrityksen osakkeita siinä määrin, että ostaja saa määräysvallan osakkeita myyvästä yrityksestä. Management buyout tarkoittaa tilannetta, jossa yrityksen johto ostaa määräysvallan yrityksestä.

Crowd funding

Suomenkielinen tutumpi nimitys termille on joukkorahoitus. Joukkorahoituksessa pyritään hankkimaan isolta joukolta yksityishenkilöitä rahoitusta. Vastineeksi sijoittajat saavat omistusta yrityksestä tai saavat osallistua tuotteen tai palvelun kehittämiseen. Joukkorahoituksen varjopuolena on yritykselle tuleva iso omistajajoukko, varsinkin jos osallistumaan pääsee hyvin alhaisella sijoituksen määrällä.

Suomessa joukkorahoitusta tarjoaa esimerkiksi Invesdor.

Disruptive

Distruptointi tarkoittaa mullistavaa tuotetta, palvelua tai liiketoimintamallia, joka voi muuttaa kokonaisen toimialan liiketoimintaa. Netflix esimerkiksi aikoinaan distruptoi perinteisten videovuokraamoiden liiketoimintaa.

Due diligence

Tarkoittaa prosessia, jossa yritysostoa tai rahoituskierrosta suunnitteleva taho suorittaa kohdeyrityksen liiketoiminnan, talouden, velvoitteiden ja vastuiden sekä ympäristön kattavan tarkastuksen. Due diligence -prosessin avulla pyritään saamaan tarkka kuva ostokohteesta ja sen arvosta sekä tunnistamaan mahdolliset riskit ostajan näkökulmasta.

Exit

Kaikessa yksinkertaisuudessaan termi tarkoittaa, että yritys myydään. Yrityksen omistajat voivat myös asettaa tavoitteen tehdä exit tietyssä ajassa. Startup-yritykset eivät yleensä maksa osinkoa ja omistajien tuotto saadaan lähes aina vasta myynnin yhteydessä. Exit tapahtuu yleensä, kun yritys myy liiketoimintakaupalla jonkin osan, koko yhtiön liiketoiminnan tai koko yrityksen teolliselle ostajalle. Management buyout on myös mahdollinen, jolloin toimiva johto ostaa yhtiöstä enemmistön. Yritys voidaan myös listata pörssiin.

Fire sale

Heikon taloudellisen tilanteen vuoksi voidaan joutua turvautumaan fire sale-prosessiin. Tässä tapauksessa yritys myydään selvästi alle sen todellisen arvon.

FFF-rahoitus

Family (perhe), friends (ystäviltä) ja fools (hölmöt). Seed kierros saatetaan toteuttaa FFF-rahoituksella.

Founder(s)

Startupin perustaja tai perustajat.

Hissipuhe (elevator pitch)

Sijoittajille suunnattu myyntipuhe startupin liiketoimintaideasta, joka on kestoltaan hissimatkan pituinen. Hissipuheen ideana on kertoa kaikki tärkeimmät asiat liiketoiminnasta mahdollisimman lyhyesti.

IPO

Initial Public Offering, eli pörssiin listautuminen.

Hockeystick-kasvu

Tämä termi kuvaa jääkiekkomailan muotoista liikevaihdon kasvua. Toisin sanoen – tasaisen liikevaihdon kasvun jälkeen odotetaan räjähtävää nousua jääkiekkomailan lavan tavoin.

Lean startup

Termi tarkoittaa, että startup pyrkii todistamaan liiketoimintakonseptin mahdollisimman nopeasti ja selkeästi MVP:n avulla.

MVP

Minimum viable product on kehitystekniikka, jossa julkaistaan toimiva versio ja kerätään ensimmäisiltä käyttäjiltä palautetta jatkokehitystä varten. Sen jälkeen versiota iteroidaan koko ajan paremmaksi palautteen pohjalta.

Pitchaus

Yritys esittelee lyhyesti ja ytimekkäästi liikeidean, tiimin ja ansaintamallin mahdollisille sijoittajille, asiakkaille tai kumppaneille.

Pivoting

Pivotointi tarkoittaa tilannetta, jossa yritys huomaa alkuperäisen liiketoimintaidean toimimattomaksi. Joko siitä ei saa tarpeeksi isoa liiketoimintaa tai se ei yksinkertaisesti kannata. Tässä tapauksessa pivotoidaan toisenlaiseen liiketoimintamalliin.

PoC

”Proof of concept” tarkoittaa, että yritys pystyy todistamaan liikeidean kokonaisen toimivuuden syklin ainakin yhdellä henkilöllä.

Product/market-fit

Termillä viitataan tuotteen tai palvelun soveltuvuudesta markkinoille ja sen vaikutuksesta kyseiseen markkinaan.

Ramen profitable

Startup on siinä määrin kannattava, että tuloilla kyetään kattamaan peruskustannukset ja palkat työntekijöille. Ramen sanalla viitataan nuudeleihin. Tällä tarkoitetaan sitä, että yritys tuottaa juuri sen verran, että omistaja kykenee elämään halvimmalla mahdollisella.

Runway

Termi liittyy kiinteästi burn rateen, eli miten paljon yritys kuluttaa kuukausittain rahaa. Esimerkiksi burn rate on 10 000 euroa kuussa, yritys vastaanottaa 100 000 euron sijoituksen. Tällöin runway on 10 kuukautta (100 000 euroa / 10 000 euroa = 10).

Termit Burn rate ja Runway on käsitelty tarkemmin erillisessä artikkelissaan.

SAAS

Software as a service. Ohjelmistolisenssi/käyttöoikeus toimitetaan pilvestä ja maksetaan kuukausi- tai vuosimaksuna.

Seed-kierros

Startup-yrityksen ensimmäinen rahoituskierros. Tämän rahoituskierroksen ajankohta on ennen ‘’A’’ round financing -kierrosta.

Skaalautuva bisnesmalli

Termillä tarkoitetaan liiketoimintaa, jolla tuotot ja kulut eivät kasva samassa vauhdissa.  SAAS-liiketoiminnassa yhden myydyn lisäyksikön kustannus on yleensä marginaalinen ja liiketoiminta on hyvin skaalautuvaa.

Slide deck

Jos kuulet jonkun sanovan sinulle, että ”pistä dekki kuntoon” ei tämä välttämättä tarkoita, että sinun pitäisi kunnostaa rullalautasi. Pahoittelut oman elämänsä Tony Hawkeille. Termillä tarkoitetaan nimittäin PowerPoint-esitystä yrityksestä. 

Startup pöhinä

Termiä käytetään sekä hyvässä että pahassa kun puhutaan startup-piireistä. Positiivisella tavalla termiä käytetään kun tarkoitetaan, että piireissä liikkuu hyvää henkeä, vuorovaikutusta sekä hyviä ideoita. Negatiivisessa valossa termiä käytetään kun startup-ympäristössä ei välttämättä keskitystä olennaiseen. 

Sweat equity tai hikisijoitus

Kun sijoittaja saa osuuden yrityksestä hänen tekemäänsä työtä vastaan. Tässä tapauksessa ei siis liikuteta rahaa osuutta vastaan.

Valuaatio

Yrityksen osakekannan arvo. Startup-yritys esimerkiksi ilmoittaa sijoittajalle pre money-valuaation olevan 1 000 000 euroa ja tavoittelevansa 250 000 euron sijoitusta. Tällöin sijoittaja saa 250 000 euron sijoituksella 20% osuuden yrityksestä 250 000 / 1 250 000 = 20%.

Valjas – apua yrityksen talousasioihin

Nerokkaita taloushallinnon ratkaisuja yrityksille, yrittäjille ja taloushallinnon ammattilaisille.

Panostamme talouden dataan ja henkilökohtaisuuteen. Emme ole kuten muut ”tilitoimistot” vaan selkeä, asioita aktiivisesti ratkova kumppani.