Tulorekisteri tulee 2019 – mikä muuttuu?

Kategoriat Verotus

Tulorekisteri otetaan käyttöön 1.1.2019 alkaen. Palkat ilmoitetaan tulorekisteriin vuoden 2019 alusta alkaen, palkoista joiden maksupäivä on 2019 vuoden puolella, jolloin palkkojen erillisistä vuosi-ilmoituksista luovutaan. Vuodelta 2018 annetaan vielä normaalisti vuosi-ilmoitukset palkoista. Vuoden 2018 aikana palkkajärjestelmiin tehdään muutoksia, jotta tietojen ilmoittaminen onnistuu tulorekisteriin. Varmista, että palkkajärjestelmäsi tukee tulorekisterin vaatimia muutoksia.

Palkkatietojen ilmoittaminen vuonna 2019

Palkat ilmoitetaan jatkossa viiden päivän kuluessa maksupäivästä keskitettyyn tulorekisteriin eri viranomaistarpeita varten. Tiedot ilmoitetaan palkansaajakohtaisesti aina kunkin maksupäivän jälkeen. Eli jos yritys maksaa palkkoja kaksi kertaa kuussa, niin myös ilmoitus tulorekisteriin tehdään kaksi kertaa kuussa. Tulorekisteri poistaa moninkertaista raportointivelvollisuutta eri tahoille. Toisaalta aiemmin vastaavat ilmoitukset tehtiin vain kerran vuodessa, nyt ne pitää tehdä aina palkanmaksun jälkeen.

Nähtäväksi jää miten työttömyyskassat ja Kela hyödyntävät tietoja ja millä tarkkuudella tiedot tulee antaa, jotta esimerkiksi palkkatodistuksia ei tarvitsisi enää laatia. Työttömyyskassat hyödyntävät tietoja vuodesta 2020 alkaen, eli vuonna 2019 ilmeisesti tehtäneen vielä normaalisti palkkatodistuksia työttömyyskassoille. Tietojen kertymisessä tulorekisteriin kestää myös aikaa. Kela tai työttömyyskassa voi pyytää palkkatodistusta kahden vuoden ajalta. Vanhoja tietoja tulorekisteriin ei ilmoiteta, joten vuonna 2020 voidaan vielä kysellä vuoden 2018 tulotietoja, joista täytyy antaa palkkatodistus.

Mitä yrittäjän tulee tehdä?

Varmista, että tilitoimistosi käyttää sellaista palkkajärjestelmää, joka pystyy toimittamaan tiedot tulorekisteriin. Valjaan käyttämät palkanlaskentajärjestelmät tukevat tietojen ilmoittamista tulorekisteriin. Sovi lisäksi tilitoimiston kanssa, että he hoitavat ilmoittamisen sinun puolesta.

Tulorekisteriin ilmoitetaan myös yrittäjän itsensä nostamat palkat. Eli YEL- ja MYEL-vakuutettujen yrittäjien palkat ilmoitetaan myös tulorekisteriin. Toiminimen yksityisottoja ei ilmoiteta tulorekisteriin, koska ne eivät ole palkkaa. Yksityisotot ilmoitetaan toiminimen tuloveroilmoituksella kuten tähänkin asti. Myös matkakustannusten korvaukset ilmoitetaan tulorekisteriin samaa viiden päivän ilmoitusaikaan noudattaen.

Tulorekisterin palkkailmoituksella on pakollisia ja täydentäviä tietoja. Nykyisiin toimintatapoihin verrattuna voi olla, että tilitoimisto pyytää sinulta nykyistä tarkempia tietoja palkanmaksun yhteydessä tulorekisteriä varten. Esimerkiksi miltä päiviltä työntekijälle maksettavat työtunnit ovat kertyneet. Täydentävien tietojen avulla voitaneen välttää erilliset selvitykset jatkossa esimerkiksi työttömyyskassoille. Täydentäviä tietoja ovat esimeriksi poissaolotiedot ja yksittäisten tulolajien ansaintajaksot. Nähtäväksi jää miten helppoa tai työlästä näiden täydentävien tietojen antaminen on. Tekniset toteutukset ilmoitusten tekemiseksi eivät ole vielä valmiina ja emme ole näitä käytännössä vielä nähneet.

Tuntipalkkaisten työntekijöiden osalta voi olla järkevää siirtyä käyttämään Excel-tuntilistojen sijaan erillistä työajanseurantaohjelmaa, josta saa tiedot siirrettyä palkanlaskentaohjelmistoon. Tällöin tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin helpottuu. Kysy tilitoimistoltasi eri vaihtoehdoista.

Vaikutukset työnantajan sivukuluihin

TyEL-vakuutusmaksua ei voi vuodesta 2019 alkaen maksaa enää vuotuisen ennakkopalkkasumman mukaan. TyEL-vakuutusyhtiö laskuttaa tulorekisteriin toimitettujen tietojen pohjalta toteuman mukaan eläkevakuutusmaksut. Esimerkiksi tammikuussa 2019 maksetuista palkoista tulee lasku eläkevakuutusyhtiöstä helmikuussa ja laskun eräpäivä on 20. päivä.

Työttömyysvakuutusmaksun osalta voi myös siirtyä toteuman pohjalta perustuvaan maksamismenettelyyn. Työttömyysvakuutusmaksut on tähän asti maksettu ennakkopalkkasumman pohjalta. Jatkossa asiakkaat voivat valita vuotuisen palkkasumman perusteella maksettavan ennakkomaksun tai toteumaan perustuvan maksun välillä.

Tapaturmavakuutuksen osalta en ole vielä nähnyt tietoa vaikuttaako tulorekisteri siihen toistaiseksi mitenkään. Tapapaturmavakuutus maksetaan nyt vuotuisen ennakkopalkkasumman pohjalta ja tasataan vuosittain toteutuneiden palkkojen pohjalta.

Muistilista

  • Varmista, että tilitoimistosi käyttämät palkanlaskennan järjestelmät tukeva tietojen ilmoittamista tulorekisteriin.
  • Päivitä antamasi valtuudet tilitoimistolle (onnistuu 1.8.2018 alkaen). Tilitoimisto tarvitsee uuden Suomi.fi palvelun kautta annettavan valtuutuksen tietojen ilmoittamiseen tulorekisteriin.
  • Sovi aikataulutus ja uudet käytännöt tilitoimiston kanssa tarvittavien tietojen ilmoittamiseksi.

Lisätietoja tulorekisteristä:

https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/verot-ja-maksut/yritys_tyonantajana/nain-ilmoitat-palkat-ja-tyonantajasuoritukset/