Tilinpäätösanalyysi

Kun jo keväinen aurinko lämmittää ja vuoden ensimmäiset D-vitamiiniannokset piristävät mieltä, on aika analysoida menneen vuoden tilinpäätöstä. Tätä nostalgista muistelua kutsutaan tilinpäätösanalyysiksi ja sen tarkoituksena on kasvattaa tuntemusta yhtiön taloudellisesta tilanteesta pidemmältä aikaväliltä.

Tilinpäätösanalyysin voi tehdä monella tapaa ja siksi näissä on usein toimialakohtaisia sekä mieltymyskohtaisia eroja. Me olemme kuitenkin laatineet tilinpäätösanalyysi-raportin, josta yritys voi helposti nähdä tärkeimmät ja yleisimmät vuosittaiset luvut sekä graafisesti että numeerisesti.

Tämä blogiteksti toimii myös lukuohjeena Valjaan tarjoamaan tilinpäätösanalyysiin. Olemme myös tässä analyysimallissa käyttäneet “yrityksen terveyskolmio” -periaatetta.

Olemme kirjoittaneet lisäksi toisen artikkelin, jossa on tarkistuslista tilinpäätöksestä startup-yrityksille.

Liikevaihto ja operatiiviset kulut

Ensimmäisessä graafissa näkee yrityksen vuosittaisen liikevaihdon verrattuna vuosittaisiin operatiivisiin kuluihin. Ihannetilanne olisi tietenkin, että liikevaihto kattaisi operatiiviset kulut. Graafi antaa myös melko hyvän käsityksen siitä, millainen kulurakenne yrityksellä on.

Liikevaihdon kasvu

Liikevaihdon vuosittainen prosentuaalinen kasvu graafina on myös miellyttävä tapa tarkastella yrityksen kehitystä. Graafin vasemmanpuoleisen y-akselin summat ovat liikevaihdon arvoja, kun taas oikeanpuoleisen y-akselin summat ovat prosentuaalisia arvoja. Kuvan esimerkkiyritys on aloittanut liiketoimintansa vuonna 2017 ja sen vuoksi graafi näyttää 100% prosentuaalista kasvua. Tämän jälkeen prosentuaalinen käyrä vertaa liikevaihdon muutosta edelliseen vuoteen.

Tuloslaskelma

Seuraavaksi on tietenkin perinteinen vuosittainen tuloslaskelma, joka myös näyttää prosentuaalisen muutoksen edellisestä kaudesta. Tärkeää tässä on muun muassa seurata käyttökatteen, liikevoiton sekä nettotuloksen prosentuaalista kehitystä. Käyttökatteelle ja nettotulokselle ei löydy yleispätevää tavoitearvoa, mutta näiden kehitystä kannattaa seurata pidemmällä aikavälillä.

Liikevoittoprosentin yleispätevät tavoitearvot ovat:

  • 0-5 % = Heikko
  • 5-10 %= Kohtalainen
  • 10→ = Hyvä

Lue lisää tuloslaskelmasta blogistamme: Mitä tuloslaskelma kertoo?

Pääomarakenne

Tämä graafi näyttää yrityksenne pääomarakenteen, joka koostuu omasta pääomasta, pitkäaikaisesta vieraasta pääomasta sekä lyhytaikaisesta vieraasta pääomasta. Tämän saman homman näkee myös taseen vastattavaa puolelta, mutta visuaalisesti on kivempi vertailla.

Kustannusrakenne

Kustannusrakenne näyttää, kuinka suuren potin liikevaihdosta mikäkin kululaji vie. Taulukosta näet kätevästi, mikä kululaji rasittaa yrityksen tulosta eniten. Taulukko myös toimii hyvin pohjana, kun alatte miettimään mitä pitäisi tehdä, jotta varoja jäisi enemmän viivan alle.

Tärkeimmät tunnusluvut

Seuraava taulukko näyttää yrityksen tärkeimmät tunnusluvut. Nämä on jaettu 5 osaan; Liiketoiminnan laajuus, kannattavuus, maksuvalmius, vakavaraisuus ja käyttöpääoma.

Kannattavuus, maksuvalmius ja vakavaraisuus perustavat yhdessä “yrityksen terveyskolmion”, josta voit lukea blogistamme tai Yrityksen tunnusluvut -oppaasta, jossa käymme syvällisemmin läpi kyseisten tunnuslukujen luku- sekä laskentaohjeet.

Liiketoiminnan laajuus

Liiketoiminnan laajuudella halutaan kaikessa yksinkertaisuudessa kuvastaa, kuinka laajaa yritystoiminta on, sekä millä tavalla se on vuosien aikana kehittynyt. Liiketoiminnan laajuuden tunnuslukuihin kuuluu liikevaihto, liikevaihdon muutosprosentti, taseen loppusumma sekä taseen loppusumman muutosprosentti.

Käyttöpääoma

Käyttöpääoma % (ENG: Working Capital) kertoo liiketoiminnan aiheuttaman, pääomalla katettavan käyttörahoituksen tarpeen. Tämä todennäköisemmin kuulostaa aika perinteiseltä “kirjanpito-jargonilta”. Käytännössä käyttöpääoma kuvastaa saamisten ja velkojen suhdetta.

Tase

Tilinpäätösanalyysin viimeinen osio on pyhitetty taseelle. Taseessa on tietenkin lukuisia kohtia, joita on hyvä seurata ja verrata edellisiin vuosiin.

Poraudu syvemmin taseeseen toisen artikkelimme avulla: Mitä tase kertoo?

Valjas – apua yrityksen talousasioihin

Nerokkaita taloushallinnon ratkaisuja yrityksille, yrittäjille ja taloushallinnon ammattilaisille.

Panostamme talouden dataan ja henkilökohtaisuuteen. Emme ole kuten muut ”tilitoimistot” vaan selkeä, asioita aktiivisesti ratkova kumppani.