Mistä rahaa osakeyhtiön perustamiseen?

Liikeidea on syntynyt, liiketoimintasuunnitelma hiottu lähes täydelliseksi, hyvä draivi päällä, tarvittavat luvat selvitetty ja pitäisi alkaa käytännön toimiin!

Mistä rahaa osakeyhtiön perustamiseen, jos omat rahavarat eivät riitä toiminnan käynnistämiseen?

Itse osakeyhtiön perustamisen hinta ei päätä huimaa (380 € tai 275 € riippuen siitä teetko ilmoituksen paperilla vai verkossa). Usein vauhtiin pääsemiseen tarvitaan kuitenkin ulkopuolista rahoitusta. Mistä voisi siis aloittavana yrittäjänä hakea rahoitusta oman pääoman lisäksi? Itseasiassa useammastakin eri paikasta!

Osakeyhtiön perustaminen -oppaassa käsitelllään myös rahoituksen hankkimista yrityksen alkutaipaleella.

Oma pääoma

Osakeyhtiön voi perustaa ilman yhtiöön sijoitettua kiinteää osakepääomaa. Suosittelemme kuitenkin, että sijoitat myös omaa rahaa yhtiöön. Sen voi tehdä esimerkiksi sijoittamalla sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Starttiraha

TE-toimiston myöntämä starttiraha ei ole varsinaisesti rahoitusmuoto, vaan tuki yrittäjän toimeentulon turvaamiseksi yrityksen alkutaipaleella. Vuonna 2022 starttirahan suuruus on 34,50 €/päivä viideltä päivältä viikossa eli noin 700 € kuukaudessa ja se maksetaan suoraan yrittäjälle itselleen ollen näin yrittäjän veronalaista ansiotuloa. Starttirahaa on mahdollista saada enintään 12 kuukautta ja edellyttää, että olet joko työtön työnhakija, olet siirtymässä palkkatöistä kokopäiväiseksi yrittäjäksi tai olet jo toiminut sivutoimisena yrittäjänä ja toiminnan laajentuessa siirrytkin päätoimiseksi yrittäjäksi. Lisäksi sinun on kyettävä osoittamaan esimerkiksi liiketoimintasuunnitelman avulla, että perustamallasi yrityksellä on edellytykset taata toimeentulosi tulevaisuudessa sekä toiminnan kannattavuus. Yritystoiminta ei myöskään saa olla alkanut ennen starttirahan myöntämistä. Aiemmat maksuhäiriöt, maksamattomat vero tai muiden lakisääteisten maksujen aiempi laiminlyönti saattavat evätä sinulta starttirahan.

Yrityksen kehittämisavustus

Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukset eli tutummin ELY-keskukset myöntävät avustuksia uuden liiketoiminnan luomiseen. Kehittämisavustuksen hakemiseen sinulla tulee olla hankesuunnitelma, joka sisältää suunnittelemasi toimenpiteet aikataulutuksineen ja kustannuksineen, lisäksi sinun tulee määritellä halutut tulokset hankkeelle. Hankkeen on oltava yritystoiminnan kehittämisen kannalta merkittävä. Tuen taso määräytyy yrityksen koon
sekä maantieteellisen sijainnin perusteella painopisteen kuitenkin keskittyessä pieniin yrityksiin.

Finnveran tarjoamat rahoitusvaihtoehdot

Olet kuullutkin varmasti Finnverasta, mutta et ehkä täysin hahmota, mikä kyseinen putiikki on ja mitä se tekee. Finnveran omistaa Suomen valtio ja se on erikoistunut uuden liiketoiminnan rahoittamiseen! Esimerkiksi siis juuri sinun liiketoimintasi käynnistämisen rahoittamiseen, kuinkas sattuikin!

Yrittäjälaina myönnetään suoraan yrittäjälle itselleen, ei yritykselle, mahdollistamaan esimerkiksi yritysosto tai osakepääoman rahoitus. Yrittäjälainan saaminen edellyttää 20 % omavastuu-osuutta, sekä sitä, että hakijan osuus yrityksen osakepääomasta nousee yrittäjälainarahoituksen myötä yli 20 prosentiin.

Finnvera-laina myönnetään suoraan yritykselle ja sen minimisumma on 30 000 € ja takaisinmaksuaika yleensä noin 3-15 vuotta riippuen sopimusehdoista. Finnvera-lainaa voidaan käyttää vapaammin, kuin yrittäjälainaa – esimerkiksi kone- tai laiteinvestointeihin, omistusjärjestelyiden rahoittamiseen, ympäristö- ja energiahankkeisiin tai vastaavasti käyttöpääomatarpeiden rahoittamiseen. Lainan edellytyksenä on alle 50 miljoonan liikevaihto ja että henkilöstön määrä on alle 250. Edellä mainittujen lisäksi yrityksen tulee myös läpäistä Finnveran suorittama yritystutkimus.

Rahoituksen lisäksi Finnvera tarjoaa myös takauksia helpottaakseen lainan hakemista pankista. Finnverasta voit hakea paitsi alkutakausta lainallesi, myös yrittäjälainaa tai varsinaista Finnvera-lainaa.

Pankkilainat

Tyhjästä on paha nyhjäistä ja usein aloitteleva yritys hakeekin ensimmäiseksi lainaa pankista. Lainan saaminen ei kuitenkaan aina ole itsestäänselvyys, jollei ole asettaa haettavalle lainalle riittäviä vakuuksia. Tässä kohtaa kannattaakin muistaa, että Finnvera tarjoaa juuri tällaisissa tapauksissa alkutakauksia lainoille, kuten edellä jo todettin. Lainan saamisen esteenä voi olla Finnveran alkutakauksesta huolimatta muitakin seikkoja – pankki tarkistaa ennen lainan myöntämistä yrityksen tai yrittäjän luottokelpoisuuden sekä olemassa olevat vakuudet.

Businessenkelit

Oletko kuullut businessenkeleistä? Termillä tarkoitetaan yksityishenkilön tekemää sijoitusta yhtiöön, johon hänellä ei ole perhesiteitä ja joka on potentiaalinen kasvuyritys. Vähän kuin yrityksesi kummisetä. Enkelisijoittaja pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan sijoituksensa onnistumiseen ja pääasiallisesti enkelisijoitukset kohdistuvat yrityksen alkutaipaleelle tai aikaiseen kasvuvaiheeseen. Sijoitus voi olla myös muutakin kuin riihikuivaa rahaa – aikaa, tietoa, kontakteja ja verkostoja, joille ei hintalappua voi määritellä. Mentorointi ja enkelisijoittajan kontaktit saattavat olla kasvuyrittäjälle usein jopa tärkeämpi kasvun vauhdittajia, kuin itse rahasijoitus. Enkelisijoittaja todennäköisesti tutkailee yrityksesi nykytilaa ja tulevaisuuden kasvumahdollisuuksia tarkemmin, kuin muut perinteisen rahoituksen tarjoajat. Tsekkaa Fibanin sivusto!

Pääomasijoitus

Pääomasijoittaminen on mainio keino nopeuttaa yrityksesi kasvua ja hankkia lisärahoitusta. Pääomasijoittaminen-termillä tarkoitetaan ammattimaisen sijoittajan yritykseen tekemää sijoitusta. Tavallisesti sijoituksen vastineeksi sijoittaja saa yhtiösi osakkeita. Paitsi että pääomasijoitus tuo luonnollisesti yritykseesi rahaa, se tuo myös mukanaan pääomasijoittajan osaamisen ja kontaktit. Pääomasijoittaja ei ole pysyvä omistaja, vaan pyrkii irtautumaan yrityksestä ennalta sovitun suunnitelman mukaan. Sijoittajan tavoitteena tässä on luonnollisesti saada sijoittamilleen varoille mahdollisimman hyvä tuotto. Pääomasijoittaja ottaa siis samanlaisen riskin, kuin muutkin osakkaat ja saa siis palkkionsa sen mukaisesti, kuinka hyvin yritys menestyy. Tutustu pääomasijoittamiseen Pääomasijoittajat ry:n sivuilla.

Lisätietoa rahoitukseen ja yritystoiminnan aloitukseen

Olemme käsitelleet yrityksen rahoitusvaihtoehtoja useammassa webinaarissamme.

Meiltä löytyy myös kätevä opas osakeyhtiön perustamiseen.

Mikäli kaipaat apua osakeyhtiön perustamiseen – voit luonnollisesti myös kääntyä meidän puoleemme! Valjas Start on palvelu yrityksen aloittamiseen.

Tutustu myös uusien yrityksien Netvisor-kampanjaan, jossa saat veloituksetta Netvisor Professional -paketin vuodeksi käyttöösi!

Opas: Osakeyhtiön perustaminen

Kaikki, mitä sinun tulee tietää osakeyhtiön perustamisesta! Löydät oppaasta tietoa yrityksen perustamisesta aina rahoitukseen ja oman hinnoittelun suunnitteluun saakka.

Oppaan aiheina mm.:

  • Rahoitusvaihtoehdot
  • Yrityksen perustaminen käytännössä
  • Taloushallinnon järjestäminen