Miten controller Pasi Salosta tuli valjaslainen?

Avainsanat valjas

Valjaslaiset tulevat erilaisista taustoista, joten joukossa on monenlaisia uratarinoita. Toisilla on vuosien kokemus työelämästä, toiset taas ovat liittyneet joukkoon jo uransa alkuvaiheilla.

Controller Pasi Salo on ollut mukana Valjaan matkassa yrityksen alkumetreiltä lähtien. Miten hänestä tuli controller, mitä työ vaatii ja minkälaisena työnantajana Valjas hänelle näyttäytyy?

Miten kaikki alkoi?

Vuonna 2015 Salon elämässä tapahtui. Pasille tarjottiin työpaikkaa Valjaalla onnistuneen työhaastattelun jälkeen, mikä tarkoitti muuttoa Jyväskylästä pääkaupunkiseudulle. Salon ei tarvinnut kuitenkaan miettiä kahta kertaa, sillä houkutteleva työ ja työnantaja sekä suotuisa elämäntilanne puolsivat hyppyä uuteen.

Matka controlleriksi

Valmistuttuaan Jyväskylän ammattikorkeakoulun konsultoivan taloushallinnon opinnoista, Salo työskenteli muutaman vuoden jyväskyläläisessä tilitoimistossa kirjanpitäjänä.

Jyväskylästä matka jatkui suoraan Valjaalle taloushallinnon asiantuntijaksi. Valjaalla Salon työnkuva alkoi painottua nopeasti taloushallinnon liiketoiminnan raportointiin sekä taloushallinnon asioihin. Vuoden 2016 syksystä lähtien hän alkoi tehdä virallisesti controllerin tehtäviä.

Pasi Salo pitää työstään, jossa hän saa tehdä asioita, jotka innostavat: pyöritellä lukuja sekä olla asiakkaiden kanssa tekemisissä. Työnsä kautta Salo pääsee lähelle asiakkaan liiketoimintaa ja omaa suuremmat mahdollisuudet kehittää sitä taloushallinnon kautta.

Tyytyväiset asiakkaat ja auttaminen tuovat merkityksellisyyttä

Asiakkaiden tyytyväisyys ja konkreettinen auttaminen ovat Salolle tärkeitä puolia työssä. ”Tyytyväiset asiakkaat, hyvä asiakaskokemus ja taloushallinnon raportointi mahdollisimman laadukkaasti tuovat työhön merkityksellisyyttä”, Salo toteaa. ”Se, että työn kautta pystyy tuottamaan asiakkaalle lisäarvoa ja auttamaan konkreettisesti.”

Myös haasteet ja niiden maaliin saattaminen sekä suora vuorovaikutus asiakkaan kanssa ovat hänelle merkityksellisiä asioita. ”Me olemme läsnä asiakkaidemme arjessa. Vaikka palvelumme ovat digitalisoituneet ja monet käytännön asiat onnistuvat ilman kontaktia, koemme, että on tärkeää tarjota myös henkilökohtaista palvelua.”

Controllerin työ vaatii paineensietokykyä ja järjestelmällisyyttä

Mitä controllerin työssä vaaditaan? ”Ainakin hyvää paineensietokykyä sekä kyvykkyyttä tehdä asioita järjestelmällisesti ja oikea-aikaisesti”, Salo kertoo. ”Toki myös taloushallinnon teorian tulee olla hallussa. Ja niin, laskutaitokin olisi hyvä omata”, hän naurahtaa.

Taloushallinnossa monet lakisääteiset deadlinet ajoittuvat samaan aikaan. Kun controller palvelee useampia yrityksiä, tietyt ajanjaksot ovat todella kiireisiä. Silloin on osattava aikatauluttaa omaa työtään, jotta kaikki hoituu ajoissa ja oikein.

Valjaalla kehitytään jatkuvasti

Salon mielestä Valjaalla on parasta moderni työympäristö sekä avoin ja hyvä työilmapiiri. Yrityksessä ollaan hänen mukaansa uudistushenkisiä: työn tekemisen tavoissa ja käytettävissä työkaluissa pyritään pysymään kehityksen aallonharjalla sekä uskalletaan kokeilla uusia asioita. Kaikilla työyhteisön jäsenillä on mahdollisuus vaikuttaa liiketoiminnan kehittämiseen ja heitä myös osallistetaan siihen.

Työntekijät kehittyvät Valjaalla työtehtävien haasteellistumisen myötä. Osaamisesta pidetään huolta myös koulutuksilla. Salo on itse suorittanut töiden ohessa arvostetun taloushallintoalan KLT-tutkinnon, ja tällä hetkellä hän opiskelee yritysneuvonnan erikoisammattitutkintoa. Valjas tukee työntekijöitään koulutuksissa mm. kustantamalla opinnot ja tarvittaessa myös työajallisilla joustoilla.

Joustava ja luotettava työnantaja

Salon mukaan Valjas tarjoaa perheenomaisen työympäristön, ”Valjas on luotettava työnantaja, joka kohtelee työntekijöitä yksilöinä ja joustaa elämäntilanteiden mukaan.”

Valjaalla huomioidaan erilaiset kehittymistarpeet ja elämäntilanteet. Jokaisen työntekijän kehittymistä seurataan mm. henkilökohtaisella oppimissuunnitelmalla, joka on toteutettu sen pohjalta, minkälaisia työtehtäviä kukin haluaa tehdä, ja mitkä ovat yksilölliset valmiudet ja kehittymistarpeet.

Töihin tullaan hymy huulessa

Valjaalla ei ole hierarkkista johto-organisaatiota, vaan johto ennemminkin näyttää suuntaa ja ohjaa työntekijää arkisessa työssä. Työlle annetaan tietyt raamit, ja työntekijällä itsellään on melko vapaat kädet suunnitella sitä. Työntekijöillä on hyvät vaikutusmahdollisuudet myös työtehtäviensä sisältöön.

Työilmapiiri Valjaalla on Salon mukaan innostunut. Kiireisinäkin kausina töihin tullaan ja sieltä lähdetään hymyssä suin, sillä töitä on mukavaa tehdä kiireestä huolimatta. Valjaalla työskentelee monenlaisia ihmisiä: työyhteisössä on laaja ikähaitari sekä työntekijöillä on erilaisia taustoja taloushallinnossa.

Hyvällä porukalla tehdään yhdessä muutakin kuin töitä

Valjaalla huolehditaan työntekijöiden hyvinvoinnista. Työnantaja kannustaa Saloa ja kumppaneita harrastamaan muutakin kuin työntekoa, mm. virikeseteleillä kulttuurin ja liikunnan merkeissä.

Työkuormaa seurataan, eikä kukaan saa paiskia toistuvasti ylitöitä ja iltavuoroja. Lisäksi valjaslaiset saavat laadukasta työterveyshuoltoa. Koska johto on arkisin vahvasti läsnä, jaksamiseen liittyviä asioita voidaan seurata ja ennakoida tehokkaasti.

Valjaslaiset juhlivat vuosittain tilinpäätöskauden päättymistä ja aloittavat syksynsä kick-offilla, vuonna 2019 yritys osallistuu Runfest hyväntekeväisyystapahtumaan. Yrityksen yhteistapahtumiin kuuluvat myös pikkujoulut ja kuukausittaiset pizzaperjantait. Salolle on jäänyt erityisesti mieleen viimeisimmät pikkujoulut, joita vietettiin Prahassa. ”Oli tosi siisti fiilis viettää muutama päivä porukan kanssa Prahassa. Kaikki olivat mukana”, Pasi Salo kertoo mukavaa reissua muistellen.

Haluaisitko sinäkin liittyä Valjaan remmiin? Hae meille töihin tai lähetä avoin hakemus!