Yrittäjä, vaadi näitä 5 asiaa tilitoimistoltasi

Useimmat yritykset alihyödyntävät tilitoimistojensa osaamista ja palveluita. Kirjanpitäjän apu mielletään helposti “pakolliseksi pahaksi”, joka pitää verokarhun tyytyväisenä. Totuus on laajempi.

Listaamme viisi pienen sijoituksen arvoista palvelua, joita yrittäjän pitäisi vaatia – ja saada – tilitoimistoltaan.

1) Aidosti etätyöhön sopiva toimintamalli

Tilitoimiston on kyettävä palvelemaan asiakkaitaan paikkariippumattomasti. Se on molempien etu. Korona teki tämän hyvin selväksi.

Kyse ei ole vain laskujen ja kuittien käsittelystä digitaalisesti vaan kaikesta toiminnasta: Palavereista, asiakaspalvelusta, työkaluista, tietoturvasta, yrityksen tilannekuvasta ja parhaiden ammattilaisten houkuttelusta.

Läheskään kaikilla PK-yrityksillä ei ole omilla palkkalistoilla kirjanpitäjää tai talousjohtajaa pitämässä lankoja käsissä. Nykyaikainen tilitoimisto pystyy tarjoamaan tarvittavaa talousosaamista minne tahansa.

2) Apua budjetointiin

Harva yrittäjä kysyy budjetin laadintaan apua tilitoimistoltaan, vaikka sieltä löytyisi niin data, osaaminen kuin työkalutkin budjetin tekemiseen. Budjetti on yrityksen talouden suunnitelma ja ohjenuora. Siksi budjetin laadinta on yritystoiminnan ytimessä.

Tilitoimistoa kannattaa pyytää rohkeasti avuksi. Budjetin tekeminen yhdessä opettaa molempia osapuolia ja auttaa välttämään yritykselle kalliiksi käyviä yllätyksiä.

3) Reaaliaikaiset talouden mittarit

Nykyaikaisen tilitoimiston pitää pystyä tuottamaan asiakkaalleen reaaliaikaista tietoa yrityksen talouden tilasta muodossa, jonka asiakas voi itse nähdä milloin vain. Kuukausittain lähetettävä raportti viime kuusta on laiha lohtu, jos yrityksen tili on hehkunut punaisena jo viikkoja.

Parhaimmillaan tilitoimisto pystyy suunnittelemaan ja rakentamaan yritykselle oleelliset mittarit sekä raportoinnit osaksi kokonaisuutta. Sopiva raportointi riippuu yrityksestä. Perinteisten talousmittareiden, kuten liikevaihdon ohella hyviä mittareita voivat olla esimerkiksi tuotto työntekijää kohden, tulos ja myynti.

4) Laaja ohjelmisto-osaaminen

Tilitoimiston on kyettävä auttamaan yritystä muidenkin talouteen liittyvien ohjelmistojen kanssa kuin taloushallinto- tai laskutusohjelmistojen kanssa. Nykypäivänä suoraan taloushallintoon liittyviä ohjelmistoja voivat olla esimerkiksi verkkokauppa-alusta, projektinhallinta tai työajanseuranta. Tilitoimiston on ymmärrettävä näidenkin päälle.

5) Yrittäjän kieltä puhuva kirjanpitäjä

Yrittäjät kokevat taloushallinnon sanaston usein vaikeaksi ymmärtää. Tilitoimistot saattavat huomaamattaan syventää kuilua käyttämällä termejä, joita vastapuoli ei ymmärrä. Ilmiö on sama kuin IT-alalla aikoinaan: Puheessa solisee kolmikirjaimisia kryptisiä lyhenteitä, mutta asiakkaalle niiden merkityksiä ei avata.

Yrittäjä voi vaatia kirjanpitäjältään selkokielisyyttä ja asioiden selittämistä ymmärrettävästi. Ensihätään apua saa kirjanpitäjä-suomi-kirjanpitäjä sanastosta.

Yrittäjä, vaadi laatua omiin tarpeisiisi

Edellä mainittujen lisäksi hyvä tilitoimisto pystyy auttamaan monessa muussa asiassa, selkein hinnoin. Yksi Suomessa alihyödynnetty palvelu on yrittäjän omien verojen optimoint eli verosuunnittelu . Yrittäjän ei esimerkiksi useinkaan kannata maksaa itselleen koko ajan maksimipalkkaa, mutta harva laskee tätä auki sen enempää itse kuin kirjanpitäjänkään kanssa.

Valjas on nykyaikainen nerokas taloushallinon kumppani, joka pystyy palvelemaan kaikissa yllä mainituissa asioissa. Ota yhteyttä!