Startupin taloushallinto-opas osa 4 – työntekijän palkkaaminen

Kategoriat Yleinen

Toiminnan kasvaessa yrityksen perustajan/perustajien kädet loppuvat kesken jossain vaiheessa ja toiminnan kasvattamiseksi täytyy palkata lisää käsiä työntekijöiden muodossa. Työntekijän palkkaamiseen liittyy monenlaista byrokratiaa, jota avaan tässä kirjoituksessa.

Työntekijän rekrytoinnin voit hoitaa itse tai ulkoistaa sen sopivalle kumppanille. Kun sopiva henkilö on saatu valittua on aika tehdä työsopimus. Työsopimus tulee aina tehdä kirjallisena. Suullinen sopimus on myös pätevä, mutta sitä on erittäin vaikea näyttää toteen mitä on sovittu. Työlainsäädäntö määrittelee tietyt vähimmäisasiat, jotka tulee käydä ilmi työsopimuksessa. Yksinkertainen työsopimuspohja löytyy esimerkiksi Työsuojeluhallinnon verkkosivuilta alla olevasta linkistä. Toimihenkilöiden ja asiantuntijoiden työsopimuksiin suosittelen käyttämään kattavampaa työsopimus mallia.

Työsopimuspohja

Palkka on maksettava työntekijän pankkitilille, käteisenä palkka voidaan maksa vain erittäin perustellusta syystä. Tuntipalkkaisille työntekijöille palkka tulee maksaa kaksi kertaa kuukaudessa. Kuukausipalkkaisille työntekijöille kerran kuukaudessa. Palkka on oltava työntekijällä käytettävissä sen erääntymispäivänä (palkkapäivä). Jos palkanmaksupäivä osuu viikonlopulle, tulee palkka maksaa edellisenä arkipäivänä. Työsopimuksella on syytä aina sopia palkanmaksupäivä ja lisäksi palkanmaksupäivä työsuhteen päättyessä, joista alla esimerkit.

“Palkanmaksukausi on yksi kalenterikuukausi. Palkka maksetaan työntekokuukautta seuraavan kuukauden 15. päivä tai sitä välittömästi edeltävänä pankkipäivänä.”

“Työsuhteen päättyessä erääntyneet saatavat maksetaan työsuhteen päättymistä seuraavan kuukauden palkanmaksun yhteydessä.”

Työnantajan tulee vakuuttaa työntekijät, pakollisia vakuutuksia ovat työntekijän eläkevakuutus (TyEL), työttömyysvakuutus, tapaturmavakuutus, jonka yhteydessä tulee myös ryhmähenkivakuutus.

TyEL-vakuuttamisvelvollisuus koskee 17-68 vuotiasta työntekijää. Nimensä mukaisesti vakuutuksella kerrytetään työntekijän eläketurvaa. Tapaturmavakuutus on pakko hankkia, jos työnantaja maksaa yli 1200 euroa palkkoja kalenterivuoden aikana, vakuutus korvaa työssä sattuneet tapaturmat. Työttömyysvakuutuksella rahoitetaan työttömyysturvaa. TyEL-vakuutuksia myöntävät eläkevakuutusyhtiöt, joita ovat mm. Elo, Ilmarinen ja Varma. Työttömyysvakuutus siirtyi joitakin vuosia sitten valtion hoidettavaksi vakuutusyhtiöiltä ja sitä hoitaa Työttömyysvakuutusrahasto (TVR). Tapaturma- ja ryhmähenkivakuutuksia myyvät mm. Fennia, IF, LähiTapiola ja OP Vakuutus.

Työnantajalla tulee olla sopimus työterveyshuollon järjestämisestä. Palveluita tarjoavat julkisen terveydenhuollon toimijat sekä yksityiset lääkäriasemat. Yleinen harhaluulo on, että työterveyshuollon pitää myös sisältää sairaanhoitopalvelua esimerkiksi lääkäripalveluiden muodossa työntekijöille. Työnantaja päättää minkä tasoisen työterveyshuollon työntekijöilleen tarjoaa. Isot yksityiset toimijat eivät myy työterveyshuoltopalveluita, joissa ei olisi yllä mainittua sairaanhoitopalvelua mukana. Eli mikäli halutaan vain peruspaketti, niin yleensä silloin sopimus tehdään julkisen terveydenhuollon toimijan kanssa.

Työntekijöille maksetuista palkoista täytyy tehdä ilmoituksia eri tahoille. Nämä kannattaa ulkoistaa tilitoimistolle, joka hoitaa puolestasi tarvittavat ilmoitukset verohallinnolle, työeläkevakuutusyhtiölle, tapaturmavakuutusyhtiölle ja työttömyysvakuutusrahastolle. Tämän lisäksi tilitoimisto voi hoitaa puolestasi esimerkiksi ammattiyhdistysten jäsenmaksujen tilitykset ja mahdolliset ulosotto tilitykset.

Työvoiman vuokraus voi myös olla järkevä vaihtoehto työntekijän palkkaamisen sijaan, jos työvoiman tarve on tilapäistä tai projektiluonteista. Työntekijä on työsuhteessa työvoimanvuokraus yritykseen ja maksat tehdystä työstä, mutta et kanna työsuhteen riskejä. Alihankinta ja ulkoistaminen, sekä verkostossa toimimisen vaihtoehdot kannattaa myös selvittää. Työvoiman vuokrauksesta voit lukea lisää Henkilöstöpalveluyritysten liiton sivuilta.

Palkanlaskentapalveluiden lisäksi voimme auttaa sinua esimerkiksi työntekijän työsopimuksen laatimisessa.

Katso myös startupin taloushallinto-oppaan muut osat:

Osa 1. Kirjanpidon järjestäminen. Mihin tarvitsen tilitoimistoa?

Osa 2. Arvonlisävero

Osa 3. Osakeyhtiön perustaminen

Osa 5. Tekes-projektien kirjanpito ja raportointi

Osa 6. Tuotekehitysmenojen aktivointi